Tidigare kurser inom AI

Här hittar du kurser inom AI för yrkesverksamma som getts tidigare vid svenska universitet och högskolor. Vissa av kurserna kan komma att ges igen, så håll löpande utkik på den här siten efter aktuella kurser inom AI

Intelligent Agents

Argumentet mot AI är ofta att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede och att systemen och algoritmerna måste bli mer intelligenta. Men inom HR går det fort och många vill leda…

Örebro

Svenska

Artificial intelligence and machine learning in Lund (@AIML) – Theme day Medicine

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

The aim of the day is to do an inventory and give information about on ongoing or planned projects in artificial intelligence and machine learning in medicine. It is also a day…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Artificial Neural Networks

Att lyfta fram orden unbiased recruitment är det starkaste säljargumentet för AI-rekrytering idag. Liksom att algoritmerna styr. Det handlar om att AI är blind för…

Umeå

10 veckor

Svenska

Symposium Artificial intelligence in medical imaging

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

+ 3

Lund

0-4 timmar

Engelska

Ethical, legal & social consequences of artificial intelligence

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

How do you ensure fairness in the application of AI and ML? How transparent and explainable need autonomous and self-learning services be from a legal, social or ethical perspective? How do you…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Stockholm

0-4 timmar

Engelska

AI i offentlig sektor – från ax till limpa

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratisk processer,…

Helsingborg

0-4 timmar

Svenska

Autonomous Robots

An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy. Autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence, robotics, and information…

Lund

0-4 timmar

Svenska

Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 3

We are arranging a Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning at Lund University, March 5, 2019. This workshop is organized in cooperation between Lund University and Saab. The aim is to…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Reinforcement learning, 3 hp

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

Örebro universitet erbjuder en kurs i Reinforcement Learning. Kursen ger en allmän introduktion till Reinforcement Learning i både i teori och praktik.

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Matematik och statistik

Matematik och statistik

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar…

Örebro

0-4 timmar

Svenska

Artificiell intelligens i handeln

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en…

Helsingborg

0-4 timmar

Svenska

Översiktskurs inom AI och digitalisering

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 4

Under vårterminen 2019 erbjuder vi en sex dagars översiktskurs som ger 3 högskolepoäng. I kursen ingår bland annat moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI –…

Norrköping

10-30 timmar

Svenska

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Göteborg

0-4 timmar

Engelska

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Stockholm

0-4 timmar

Engelska

AI + eHälsa = sant?

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården…

Lund

0-4 timmar

Svenska

AI, maskininlärning och framtida forskningsmöjligheter med Skånes Digitala vårdsystem

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Lund

0-4 timmar

Engelska

AI* Nordic Powwow

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Exploring AI – The future benefits and challenges. Beyond the traditional conference we present the unique POWWOW experience. During this POWWOW we gather across sectors and competences around the hot topic Artificial…

Lund

0-4 timmar

Engelska

The rise of creative machines – GAN Technology for Fake Data as Resource

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Workshop on opportunities and perils of fake data produced by the AI concept Generative Adversarial Networks (GAN) and other generative machine learning techniques. In the last 5 years the field of so-called…

Lund

0-4 timmar

Engelska

AI & ML Technologies

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 3

This AIML@LU fika-to-fika workshop focuses on the development of the technologies that form the basis of Artificial Intelligence and Machine Learning. Possible topics to discuss are the research front for different types…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till digitalisering för lärare, 7.5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan…

Distans

10 veckor

Svenska

Introduktion till maskininlärning, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system. Efter avslutad kurs ska…

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Mixed Reality (MR) i industriella tillämpningar, 3 hp

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Den här behandlar olika fenomen av mänsklig interaction med Mixed Reality. Vi studerar olika aspekter av mänsklig perception av Mixed Reality, beroende av faktorer som naturtrogen återgivning, immersion och närvaro.

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Introduktion till digitalisering för lärare

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan…

Distans

10 veckor

Svenska

Answer Set Programming, 3 hp

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and…

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Kursen tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt…

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Answer Set Programming (ASP) for Industry

Datavetenskap

Datavetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 3

Answer Set Programming (ASP) for Industry introducerar Answer Set Programming och hur det kan användas för att lösa problem inom industrin. Answer Set Programming (ASP) är en metod utvecklad inom området artificiell…

Umeå

0-4 timmar

Svenska

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3hp

Robotik

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om tre avancerade ämnen inom AI: resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordinering. Kursen ska introducera de specifika principerna som ligger bakom dessa ämnen, nämligen systematisk och provtagningsbaserad sökning, begränsningsbaserat resonemang…

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Introduction to Artificial Intelligence (AI) for Industry

Datavetenskap

Datavetenskap

Introduction to Artificial Intelligence (AI) for Industry är en bred introduktion till artificiell intelligens (AI) för dig som har kunskaper i systemutveckling och någon erfarenhet i programmering, och som vill fördjupa dina…

Umeå

0-4 timmar

Engelska

Användning av kliniska data för AI – vad säger regelverken?

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Malmö

0-4 timmar

Svenska

Artificiella neurala nätverk, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Neurala nätverk är fördelade beräkningsmodeller inspirerade av strukturen i denmänskliga hjärnan som består av många enkla bearbetningselement vilka är anslutna iett nätverk. Neurala nätverk används alltmer inom ingenjörsvetenskap för uppgiftersom mönsterigenkänning, prediktion…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Robotik

Robotik

Under kursen erbjuds kunskap om hur Robot Operating System (ROS) fungerar och hur ROS kan tillämpas inom olika områden inom robotik och artificiell intelligens. Du kommer att använda ROS för att bygga…

Örebro

10-30 timmar

Engelska

Deep Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen är utformad för yrkesverksamma med en befintlig universitetsutbildning som vill skaffa sig specialkunskaper och färdigheter inom området Neurala Nätverk och Djupinlärning. Over the past few years, neural networks have enjoyed a…

Linköping

10 veckor

Engelska

AI, Social Science and Research in EU

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Welcome to a full day of presentations highlighting the link between Artificial Intelligence and Social Science reserach. In the first part of the day we will showcase several research projects driven by…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Deep Learning – metoder och tillämpningar

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser….

Distans

10 veckor

Svenska

Artificiell intelligens: kognitiva system, 7.5 hp

Datorseende

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ger en överblick av teorier och praktiskt komputationella implementationer av hur naturligt språk samverkar med världen. I kursen avhandlas områden som semantisk teori för naturligt språk, handling och perception, situerad dialog,…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Maskininlärning

Maskininlärning

Maskininlärning

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma i svensk industri som vill lära sig grunderna i maskininlärning. Kursen vänder sig till dig som har en tidigare universitetsutbildning.

Linköping

10-30 timmar

Svenska

Image Analysis (7,5 ECTS) autumn 2019

Datorseende

Datorseende

Welcome to this course open both to PhD-students (free) as well as to professionals (fee). The aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research…

Lund

10-30 timmar

Engelska

Artificial Intelligence and Machine Learning for Managers

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Do you want to decode AI and identify key viable knowledge concerning AI for managers together with Lund University and The ESS? Whether completely, partly or prospectively immersed in this technology, join…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Language Technology in Medicine and Life Sciences

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Tillämpningar av AI

+ 1

In medicine and life sciences we are overloaded with different forms of text and speech. Texts in the form of electronic health records, genomic sequences, scientific articles, twitter feeds or patient questionnaires…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Trustworthy Human-Centric AI

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

The European Union has taken the stance that AI should be trustworthy and developed in a human-centric way with the goal of improving individual and societal well-being. This talk will present the…

Lund

0-4 timmar

Engelska

Artificial Intelligence (AI), Data Protection and Intellectual Property Law in a European context

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Lund

0-4 timmar

Svenska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp (utbildningsort – Växjö)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 3

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning,…

Distans

0-4 timmar

Engelska

AI för beslutsfattare

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens. Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar. Den andra…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Kursen ger en introduktion till maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN). Fokus är på praktiska övningar och konkreta exempel för att ge både en översiktlig förståelse för ANN och färdigheter…

Göteborg

10 veckor

Svenska

Tillämpad maskininlärning, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Kursen ger en inledning till tekniker och teorier inom maskininlärning, med ett fokus på dess praktiska tillämpningar. Under kursens gång kommer ett urval av ämnen att genomgås inom övervakad (supervised) inlärning, exempelvis…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens och lärande, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge…

Göteborg

10 veckor

Svenska

AI i offentlig sektor

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år…

Lund

0-4 timmar

Svenska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 3

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Elements of AI

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Master Class Series in AI and Design

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Welcome to apply for a Master Class Series in Artificial Intelligence (AI) and Design. Apply by sending your CV and a motivation letter by March 2nd. The research centre Business and Design…

Göteborg

10-30 timmar

Engelska

AI och digitalisering, översiktskurs, 3 hp

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 5

Uppdragsutbildning – I kursen ingår moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI – för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad…

Linköping

100%

10-30 timmar

Svenska

Algoritmer för maskininlärning och slutledning, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Kursen avser att ge en god förståelse för detta tvärvetenskapliga område, med tillräckligt djup för att använda och utvärdera tillgängliga metoder, och för att kunna följa aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Under…

Göteborg

10 veckor

Engelska

AI – Artificiell intelligens

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Tillämpningar inom artificiell intelligens återfinns på alla nivåer i dagens samhälle. Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv, varvid en hel del programmering…

Stockholm

10 veckor

Svenska

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Robotik

Robotik

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Business Implications of AI: Full Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Business Implications of AI: Nano Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Introduction to Data Science and AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 4

In this course you will discover how computer science, mathematics and statistics can be combined to solve business problems through a hands on introduction to data science and artificial intelligence (AI). The…

Göteborg

0-4 timmar

Engelska

AI Class (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Introduction to Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Machine learning (ML) plays an important role in problem solving. ML models are used in many application scenarios such as prediction, image and speech recognition and medical diagnoses. Since every problem is…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Human-centered Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificiell intelligens (AI) är inte bara en teknologi. Utöver algoritmerna driver AI olika tjänster som snabbt förändrar våra arbeten och liv, samt i förlängningen själva samhällsstrukturen. Kursen Human-Centered Machine Learning är poddbaserad…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Online lunch seminar: Finding Things in Strings

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Things such as organizations, persons, or locations are all around us, particularly in the news, forum posts, facebook updates, and tweets. With named things, we can introduce background in news articles, summarize…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Online lunch seminar: Intrinsic Motivation – Curiosity and learning for the sake of learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

Humans as well as other animals are curious beings that develop cognitive skills on their own without the need for external goals or supervision. Inspired by this, how can we encourage AIs…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Ethical Considerations in AI

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

The course consists of a learning build-up session and two half-day workshops with on-line lectures in between. The lecturer will guide you how to develop ethical policies for AI. By the end…

Göteborg

0-4 timmar

Engelska

Lunchseminarium: Sjyst data i offentlig sektor – rättsliga nyckelområden

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Jonas Ledendal presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data! Talare och expert:  Jonas Ledendal Juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds…

Distans

0-4 timmar

Svenska

AI and Law

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

This four-week course titled AI and Law explores the way in which the increasing use of artificially intelligent technologies (AI) affects the practice and administration of law defined in a broad sense….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Online lunch seminar: Can Artificial Intelligence replace politicians?

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

The question of how technology changes the labor market has been studied often in the context of manufacturing vs creative job. An interesting thought experiment is to discuss whether more advanced AI…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Online lunch seminar: Distribution of Responsibility for Artificial Intelligence Development

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Autonomous systems can make their own decisions but cannot take responsibility and thus not be accountable for their decisions. It is however also crucial to discuss the question of responsibility in a…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Cybersäkerhet – utmaningar med distribuerade arbetsplatser, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 2

Cybersäkerhet blir allt viktigare för företag och organisationer, särskilt med tanke på den ökade mängden distansarbete som kan innebära säkerhetsproblem kopplat till integritet, tillgänglighet och sekretess. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads…

Halmstad

10 veckor

Engelska

Fundamentals of AI (MOOC)

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 3

Distans

10 veckor

Engelska

AI and Societal Challenges (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Distans

Egen takt

10 veckor

Engelska

The Role of AI in Achieving the SDGs: Enabler or Inhibitor?

Samhället och AI

Samhället och AI

Artificial intelligence (AI) can be used to help improve the health of people and ecosystems, reduce urban pollution, spot oil spills at sea and desertification of land, as well as to enhance…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Tillämpad maskininlärning, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen avser att ge kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för maskininlärning, för att skapa en förståelse för dess användningsområden, styrkor och svagheter. För att sedan tillämpa dessa färdigheter i…

Distans

10-30 timmar

Engelska

Master in Language Technology (One year or Two years), 60/120 credits

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

+ 1

Master in Language Technology (One year or Two years) is for students who want to make computers use and understand human language.

Göteborg

10 veckor

Engelska

Software Engineering and Management, Bachelor’s programme

Datavetenskap

Datavetenskap

Software engineers and software managers will have a key role in all aspects of society, from using AI to provide customer service and even financial advice, to developing self-driving cars, to creating…

Göteborg

100%

10 veckor

Engelska

Applied Data Science masterprogram

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Data Science is concerned with extracting meaning from large volumes of data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large…

Göteborg

1 Sep

100%

10 veckor

Engelska

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i…

Göteborg

1 Sep

100%

10 veckor

Svenska

Introduction to AI (MOOC)

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 5

Distans

Egen takt

10 veckor

Engelska

Masterprogrammet i artificiell intelligens

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Robotik

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 6

Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent…

Umeå

100%

10 veckor

Svenska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Machine Learning in Chemical Engineering

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

I den här kursen lär du dig hur du använder maskininlärning för att lösa problem inom kemiteknik.

Göteborg

0-4 timmar

Engelska

Machine Learning in Manufacturing

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

This course introduces Machine Learning (ML) and its applications in manufacturing. We use real-world case studies to explain how ML works and can be applied in different manufacturing-related problems. In addition to…

Göteborg

0-4 timmar

Engelska

Artificiell Intelligens i samhället

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i…

Umeå

0-4 timmar

Svenska

Deep Learning – metoder och tillämpningar

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

+ 7

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser….

Distans

10 veckor

Svenska

Robotik, 7,5 hp

Datorseende

Datorseende

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Robotik

+ 2

Studenterna skall efter kursen ska kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar.

Luleå

10 veckor

Engelska

Impact from Digital Transformation: Nano Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Impact from Digital Transformation: Full Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

+ 2

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Management of AI Projects

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

This course presents a process for developing AI-based systems in a structured way. You will learn about the phases of AI projects that employ machine learning (ML). In particular, we discuss methods…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Fördjupningskurs i maskininlärning, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.

Luleå

10 veckor

Engelska

Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Kursen täcker grundläggande kunskap om modern artificiell intelligens. De moment som ingår i kursen är: grundläggande metodologi, inlärningsmetoder av begrepp, beslutsträd, och sannolikhetsfördelningar, neuronnät, evolutionära metoder, exempelbaserad inlärning, och metoder för evaluering…

Luleå

10 veckor

Engelska

AI och etik – i teori och praktik

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ”AI och etik – i teori och praktik” är högaktuell då frågor om AI både väcker stora förhoppningar men också flera etiska spörsmål. I denna kurs fördjupar vi oss teoretiskt i…

Norrköping

0-4 timmar

Svenska

Introduktion till probabalistisk robotik

Datorseende

Datorseende

Planering och schemaläggning

Robotik

+ 2

Probabilistiska metoder kan användas för att få mobila robotar att navigera säkert i delade miljöer med hjälp av billiga sensorer ombord utan dyr extern infrastruktur. I den här kursen får du en…

0-4 timmar

Engelska

Statistisk inferens

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Statistik är vetenskapen om att fatta beslut och dra slutsatser i situationer där osäkerhet förekommer. Vi vill ofta kunna fatta beslut om en ny produkt eller dra slutsatser från observerade fenomen, men…

0-4 timmar

Engelska

Lärarledd Machine Learning, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Kursen ger en introduktion till Machine Learning (ML) och riktar sig till personer med en ingenjörsexamen (eller motsvarande) som inte har haft grundläggande ML och AI i sin grundutbildning. Kursen ingår Högskolan…

Halmstad

10 veckor

Engelska

Möjligheter och faror med samhällets digitala transformation

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Digitaliseringen av vissa samhällssektorer och processer går i en rasande fart. Under det senaste året har digitala verktyg möjliggjort virtuella möten och distansundervisning av en volym som få trodde var möjlig. Digitalisering…

Distans

0-4 timmar

Svenska

Sensor Fusion and Non-linear Filtering for Automotive Systems

Datorseende

Datorseende

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 3

In this course, we will introduce you to the fundamentals of sensor fusion for automotive systems. Key concepts involve Bayesian statistics and how to recursively estimate parameters of interest using a range…

Distans

10 veckor

Engelska

Avancerad Data Mining, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 2

Kursen ger kunskap om hantering av datavetenskapliga problem. Kursen fokuserar på maskininlärningstekniker, klassificering med hjälp av beslutsträd och logistisk regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markovnätverk och Bayesnätverk.

Luleå

10 veckor

Engelska

AI för chefer, 2,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen ger en allmän kunskap på hög nivå om AI, maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller…

Halmstad

10 veckor

Engelska

Tillämpad datautvinning och datavetenskap, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 2

Analys av så kallad Big Data är en integrerad del av informationsdrivna branscher för modellering, simulering och strategisk hantering som stöd till digitalisering genom att använda värdefull information från data. Kursen ingår…

Distans

10 veckor

Engelska

Tillämpad Deep Learning med Tensorflow, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Deep neural networks är den metod som vanligtvis används vid till exempel bildanalys i självkörande fordon och robotik. Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma med lite erfarenhet inom området, till exempel en…

Halmstad

10 veckor

Engelska

Open Online Course: AI and Professions

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Software, machine learning and artificial intelligence have changed our lives in the last two decades. Everything from the fundamental infrastructure to advanced applications use computers and software. Artificial intelligence and machine learning…

Distans

10-30 timmar

Svenska

Decision-making for Autonomous Systems

Datorseende

Datorseende

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Maskininlärning

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 4

This course will teach you the fundamental mathematical model for many real-world problems with autonomous systems. Key topics include Markov decision process, reinforcement learning and event-based methods as well as the modelling…

Distans

10 veckor

Engelska

AI, Business and the Future of Work (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Om AI i näringslivet och på jobbet i ny MOOC från Lunds universitet AI, Business and the Future of Work är den andra AI-relaterade MOOCen från Lunds universitet att släppas på Coursera.org….

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges is the third AI-related MOOC from Lund University available on Coursera.org. This course explores ethical and societal aspects of the increasing use of AI technologies. The…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI for Decision Makers

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificial Intelligence (AI) encompasses the area of how computers can perform tasks traditionally considered to require human intelligence. The topic of using AI is discussed often in modern companies, e.g. should our…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Artificiell intelligens inom besöksnäringen (MOOC)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Den här kursen är till för dig som jobbar inom besöksnäringen och vill lära dig mer om AI, oavsett om du är chef, anställd eller egen företagare. Du kommer få insikt i…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Explainable Artificial Intelligence (XAI), 3 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Artificiell intelligens spelar alltmer en integrerad roll i våra dagliga aktiviteter. Dessutom används AI -baserade lösningar mer och mer inom områden som straffrätt, sjukvård och utbildning, och därför är deras inverkan hög….

Jönköping

10-30 timmar

Engelska

Neurala nätverk och lärande maskiner, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

I den här kursen introduceras begrepp och metoder som krävs för att designa, träna och validera neurala nätverksmodeller samt avgöra när det är motiverat att använda sådana modeller. Kursen introducerar begrepp och…

Luleå

10 veckor

Engelska

Tillämpad Data Mining, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Syftet med kursen är att studenten ska få möjlighet att bekanta sig med de praktiska utmaningar som man möter i verkliga dataminingproblem inom datornätverk och nätverkssäkerhet. Genom att låta studenten möta problemformuleringar…

Halmstad

10 veckor

Svenska

Artificiell intelligens i samhället

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i…

Distans

10 veckor

Svenska

Introduktion till informationsvetenskap och AI (kurs under förmiddagar)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Kursen består av två halvdagars workshops tillsammans med onlineföreläsningar och övningar mellan workshoparna. Dessutom kommer du att få några frågor att tänka på innan den första workshopen för att maximera nyttan av…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till informationsvetenskap och AI (kurs under eftermiddagar)

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Kursen består av två halvdagars workshops tillsammans med onlineföreläsningar och övningar mellan workshoparna. Dessutom kommer du att få några frågor att tänka på innan den första workshopen för att maximera nyttan av…

Distans

0-4 timmar

Engelska

AI och affärsutveckling

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem) och jämför dessa över olika applikationsområden och industrier. Kursen…

Distans

10 veckor

Engelska

Datadriven sjukvård, 4 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Målet med kursen är att studenten ska lära sig koncept och metoder för att adressera sjukvårdsproblem med hjälp av datadrivna metoder, och öva i att analysera realistiska data med prediktiva analytiska metoder….

Halmstad

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till människocentrerad AI, 5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om de två områdena människocentrerad design och artificiell intelligens (Al) till en mångvetenskaplig målgrupp. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan…

Distans

10 veckor

Engelska

Introduction to Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course you will be taught the basics of machine learning, its main approaches and usable algorithms. The course will provide examples of basic applied ML problems and how they can…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Tjänstedesign baserad på dataanalys, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om hur data och algoritmer kan påverka affärsstrategi och tjänstedesign. Kursen undersöker den underliggande digitala teknologi som digitala tjänster är beroende av. I synnerhet undersöks…

10 veckor

Svenska

Institutioner och dataanvändning, 5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Den här kursen introducerar institutionella, industriella och organisatoriska faktorer som är relevanta för AI-dataåtkomst och -koordinering. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka…

Distans

10 veckor

Engelska

Avancerad djupinlärning, 7,5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen är en avancerad kurs i djupinlärning. Kursen är utformad för att ge studenter kunskaper som krävs för att angripa maskininlärningsproblem med aktuella metoder.

Luleå

10 veckor

Engelska

Reinforcement learning del 2, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement Learning – RL) är en metod för att lösa sekventiella beslutsproblem. Målet med RL är att få en optimal policy genom att lära av försök och misstag. Denna kurs omfattar…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Maskininlärning del 2, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

För att bra maskininlärningsmodeller ska kunna tas fram med hjälp av de algoritmer som diskuteras på kursen ”Introduktion till maskininlärning – del I” så krävs det att datamaterialet används och förbehandlas på…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

AI för ledare, 7,5hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det…

0-4 timmar

Svenska

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning

Robotik

+ 1

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Under the Hood of Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course, we will explore Machine Learning and Neural Networks in particular. The objective is to reveal the simplicity at the core and cut through the jargon. Among other things, we…

Distans

Egen takt

0-4 timmar

Engelska

Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Introduktion till AI är en kurs på grundnivå som ger dig utan tidigare kunskap i ämnet en förståelse för samt insyn i området. Kursen ger en grundläggande översikt över Artificiell intelligens (AI)…

Distans

25%

20 veckor

Engelska

Text Mining (6 hp)

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursen behandlar hur textinformation kan utvinnas, lingvistiskt bearbetas och därefter analyseras kvantitativt med formella statistiska metoder och modeller. Kursen utnyttjar expertkunskaper från databashantering, beräkningslingvistik och statistik. Följande ämnen är inkluderade Introduktion till…

Linköping

10 veckor

Svenska

Artificiell intelligens – grunderna

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Robotik

+ 8

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl klassisk AI (artificiell intelligens) som icke-klassisk AI. Den tar upp fundamentala förutsättningar, problem och utmaningar för AI även ur filosofiskt perspektiv.

Umeå

10 veckor

Engelska

Bayesiansk statistik för maskininlärning

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen är uppdelad i: Grundläggande Bayesianska begrepp Att välja priors, och härleda grundläggande ekvationer Bayesiansk inferens, Parametrisk modell-estimering Samplings-baserade metoder Sekventiell inferens (Kalman-filter, partikelfilter) Approximativ inferens, ”variational inference” Modellval, saknade data Bayesianska…

Distans

0-4 timmar

Svenska

Prediktiv dataanalys (2,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

+ 2

Kursen ämnar ge kunskap om grundläggande metoder inom maskininlärning för prediktiv analys för beslutsgrundande, d.v.s., bättre och mer informerade beslut i prognostisering. Detta inkluderar centrala koncept för informationsutvinning ur datamängder för förutsägelse…

Distans

10-30 timmar

Engelska

Decision-Making for Autonomous Systems

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Lär dig modellera och lösa beslutsfattande i autonoma system såsom självkörande bilar.

Distans

10 veckor

Engelska

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 timmar

Engelska

Deep learning för industriell bildbehandling (2,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i bildbehandling och modeller för Deep Learning (djup maskininlärning). Studenten får lära sig att designa intelligenta system med Deep Learning, till exempel neuralt nätverk…

Distans

10-30 timmar

Engelska

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 timmar

Engelska

Grunderna i AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som hur sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI (2 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens…

Distans

17 Oct

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Multi-Object Tracking for Automotive Systems

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Lär dig lokalisera och spåra dynamiska objekt för inom en rad tillämpningar, t.ex. autonoma fordon.

Distans

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens inom sjukvården (7,5 hp)

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Artificiell intelligens (AI) kommer att vara en viktig del av morgondagens hälso- och sjukvårdssystem i de flesta utvecklade länder. Med hjälp av nya medicintekniska verktyg för tidig upptäckt och förebyggande av sjukdomar…

Luleå

10 veckor

Svenska

Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ger en generell introduktion till informationsdriven vård och dess utmaningar, applikationer och möjligheter. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Kritisk design och praktisk etik för AI

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ger en introduktion i kritiska och etiska frågor kring data och samhälle, för att förbereda studenten att problematisera och resonera kring artificiell intelligens (AI). Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där…

Distans

0-4 timmar

Svenska

Design för förstärkta verkligheter

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Kursen består av tre delar som introducerar och utforskar utformningen av utökade verkligheter längs olika axlar: ett ramperspektiv som illustrerar vad XR är, hur det har utvecklats och hur design av XR…

Distans

0-4 timmar

Engelska

Critical Design and Practical Ethics for AI (3 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

The course deals with different perspectives on AI and its real and potential effect on organizations and society. The course is based on five different perspectives on AI: accountability, surveillance capitalism, power…

Distans

10 veckor

Engelska

Design for Extended Realities (3 hp)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

The course consists of three parts that introduce and explore the design of extended realities along different axes: a framing perspective, illustrating what XR is, how it has evolved, and how designing…

Distans

10 veckor

Engelska

Data Mining för industrin

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ger kunskap för att ta itu med olika datavetenskapliga problem och dataset. I slutet av kursen kommer du att kunna definiera och förtydliga vad data mining handlar om, vara bekant med…

Distans

25%

10-30 timmar

Svenska

Introduktion till programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering. Du kommer få en nödvändig bas för att bygga vidare på oavsett vilket språk som du fördjupar dig inom. Introduktion till programutveckling…

Luleå

Egen takt

0-4 timmar

Svenska

Introduktion till Python-programmering

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering med fokus på Python, men kunskaperna är lika tillämpbara till många andra programmeringsspråk. Kursinnehåll: Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer. Variabler och programtillstånd,…

Luleå

25%

10-30 timmar

Svenska

IoT-baserad industriell automation och digitalisering

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Vårt samhälle har revolutionerats av användningen av datorer och utbyte av information över Internet. Denna revolution äger rum inom industrin, vilket rörelser som Industry 4.0 och Industrial Internet Consortium intygar. Branscher måste…

Distans

25%

10 veckor

Svenska

Objektorienterad programmering i Java

Datavetenskap

Datavetenskap

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden. Du får lära dig: Använda Java som programspråk Den…

Luleå

Egen takt

10 veckor

Svenska

Robotik

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

Genom denna kurs kommer du kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar. Om kursen: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och delprojekt. Laborationer och projektuppgifter…

Luleå

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

Mjukvarudesign för industriell automation

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen syftar till att förstå hur industriella automationssystem fungerar och vilken roll mjukvara spelar i fabriksgolvsdrift. Efter genomgången kurs ska deltagarna/studenten kunna: Identifiera utmaningarna inom design och utveckling av mjukvara för industriell…

Distans

25%

10 veckor

Svenska

Avancerad programvaruteknik

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Genom denna kurs på avancerad nivå kommer du få fördjupade kunskaper inom programvaruutvecklingens många aspekter. Kursinnehåll: Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Engelska

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 timmar

Engelska

Big Data och molntjänster för industriella tillämpningar

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Tillverkningsindustrin samlar allt större mängder av big data, det vill säga data med hög hastighet, genererad från ett brett spektrum av källor i olika format och kvalitetsnivåer. Men vad är data om…

Distans

10 veckor

Engelska

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Digitala tvillingar, XR och AI för Industri 4.0 (5 hp)

Datorseende

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 1

Du kommer lära dig att utvärdera och utveckla produktionssystem och processer som integrerar olika typer av visualiseringstekniker. Kursen kommer ge dig förståelse för när industriell visualisering med digitala tvillingar, virtuell och förstärkt…

10 veckor

Engelska

Digital transformation och organisatorisk förändring (4 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar hur AI kan användas i organisationer och verksamhetsutveckling, speciellt hur AI kan påverka förändringsarbete inom organisationer. Kursen hanterar AIs roll i företags förändringsarbete och dess effekter för verksamhetsutveckling. Kursen ingår…

Distans

10 veckor

Engelska

Engineering Psychology 1 (7.5 credits)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

I kursen behandlas områden som uppmärksamhet, perception och gränssnitt. Användbarhetsbegreppet. Mentala modeller. Beslutsfattande i människa-maskin system, stress och prestation, minne, användbarhet och operatörsfel.  

Luleå

10 veckor

Svenska

Industriell AI och eUnderhåll – Del I: Teorier & koncept (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Planering och schemaläggning

+ 1

Genom att implementera konceptet eUnderhåll knyter kursen ihop kunskapsområdena digitalisering och industriell AI med drift- och underhållsteknik. Kursen genomförs genom föreläsningar, laboratorivt arbete och inlämningsuppgifter, och utvecklar både dina teoretiska insikter och…

Distans

10 veckor

Engelska

Data Science programmering (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Kursen för Data Science programmering introducerar studenter till programmering inom datavetenskapens domän, med hjälp av de två mest populära programmeringsspråken: R & Python, med fokus på Python. Studenter kommer att lära sig…

Luleå

10 veckor

Engelska

Design av användarupplevelser för AI (3 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde…

Distans

10 veckor

Engelska

Förklarbar artificiell intelligens (5 hp)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen omfattar följande ämnen: Introduktion…

Distans

13 Mar

33%

10 veckor

Engelska

AI och hållbarhet

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner. Kursen introducerar även centrala modeller och begrepp för att förstå och förklara omställningsprocesser på en systemnivå (sociotekniska system). Kursen tar upp hur man…

Distans

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens för chefer och ledare (7,5hp)

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det…

Växjö

10 veckor

Svenska

Tillämpad maskininlärning (3 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 4

I den moderna IT-världen har företagen ofta tillgång till stora mängder data som samlats in från kundhanteringssystem, webbtjänster, interaktion med kunder etc. Data i sig ger inte värde till företagen; vi måste…

Växjö

100%

10-30 timmar

Svenska

Statistical Learning for Big Data (7.5 ECTS)

Matematik och statistik

Matematik och statistik

The course should give understanding of and training in techniques for statistical analysis of large data sets.

Göteborg

10 veckor

Engelska

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och…

Örebro

0-4 timmar

Engelska

Den artificiella intelligensens etik (7,5 hp)

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Samhället och AI

+ 1

Kursen behandlar etiska frågor som väcks av utvecklingen av alltmer sofistikerade autonoma system, inklusive frågor om vilka krav som bör ställas på tekniken och varför, vilka sorters agenter som artificiella system utgör,…

Distans

27 Mar

50%

10 veckor

Svenska

Avancerad datorstödd konstruktion (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Avancerad parametrisk modellering av CAD-modeller (solid- och ytmodeller) Länkningen av geometrier och variabler för top-down-modellering, mm. Matematisk formulering av kurvor och ytor Utbyte av geometridata mellan olika CAD-system Analys och utvärdering av CAD-modeller…

Luleå

10 veckor

Svenska

Fördjupningskurs i Robotik och AI (7,5 hp)

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

Studenten skall efter avslutad kurs kunna: Självständigt tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå Planera och genomföra utrednings- eller utvecklingsarbete Integrera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området robotik och AI Tillämpa…

10 veckor

Svenska

E-hälsa: visioner och verktyg (6 hp)

E-hälsa innebär nya, moderna arbetssätt och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. I kursen tas e-hälsoutvecklingen upp ur ett flertal olika perspektiv och ger kunskap om hur individ, organisation och samhälle kan bidra…

Distans

14 Aug

33%

20 veckor

Svenska

IT-rätt (7,5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om rättsliga regler kopplade till den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen i samhället. Kursen passar bra som en introduktionskurs för yrkesverksamma som…

Distans

25%

20 veckor

Svenska

Big data: Sociala processer och etiska frågor (7,5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Kursen behandlar etiska och metodologiska frågeställningar i relation till studiet av stora datamängder. Kursen behandlar även de sociala processer och aktörer som interagrerar med digitala plattformar samt producerar och lagrar ’big data’, samt…

Norrköping

100%

10 veckor

Engelska

Masterprogram i Machine Learning (120 ECTS credits)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

In this programme, you will learn the mathematical and statistical foundations and methods for machine learning with the goal of modelling and discovering patterns from observations. You will also gain practical experience…

Stockholm

10 veckor

Engelska

Maskininlärning med Big Data (7,5 hp)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Den snabba utvecklingen av digital teknik och framsteg inom kommunikationsteknik gör att det idag produceras en gigantisk mängd data varje dag med komplexa strukturer som kallas ”Big Data” och detta växer dessutom…

Distans

28 Aug

25%

10 veckor

Engelska

Språkteknologi – mänskliga språk och datorer

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar all utveckling av datorprogram för att analysera och generera mänskligt språk, till exempel svenska eller engelska, och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende…

Distans

50%

10 veckor

Svenska

Sakernas internet och artificiell intelligens (7,5 hp)

Denna kurs ger en översikt över några av de viktigaste kommunikationsaspekterna för trådlös IoT, samt AI för dessa IoT-aspekter. Kursens fokus är på maskininlärningsmetoder och -algoritmer som kör överkommunikationsprotokoll för sakernas internet…

Stockholm

28 Aug

50%

10 veckor

Svenska

Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem (7,5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen tillhandahåller teoretisk och praktisk kunskap gällande olika aspekter av hälso- och sjukvårdens utmaningar, krav samt framtida arbets- och affärsmöjligheter. Kursen omfattar även biodesigntänkande, kliniskt behovsidentifiering, grundläggande teoretisk och praktisk användning av…

Stockholm

28 Aug

50%

10 veckor

Engelska

Introduction to human-centered design

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Syftet med denna grundläggande kurs är att introducera de olika områdena av mänskligt centrerad design och artificiell intelligens (AI) för en multidisciplinär målgrupp. Även om du är en erfaren designer eller senior…

Distans

1 Sep

Egen takt

10 veckor

Engelska

Virtual Reality i industriella tillämpningar, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 2

Mixed reality, eller blandad verklighet som det också kallas, föddes i det ögonblick som människan började använda sin fantasi. Påhittade ting, karaktärer, berättelser och hela världar spreds genom konst och litteratur. Över…

Distans

18 Sep

25%

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens – metoder och tillämpningar

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Matematik och statistik

Planering och schemaläggning

Robotik

+ 9

Kursen ger fördjupade teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i klassisk AI (artificiell intelligens) tillsammans med tillämpningskunskaper i robotik. Följande ämnen behandlas: Heuristik för sökning. Spelteori, sökning för spel, omvänd spelteori. Tillämpad…

Umeå

50%

10 veckor

Engelska

Distribuerad artificiell intelligens och multiagent-system

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Den verkliga världen är distribuerad. Distribuerad artificiell intelligens handlar om denna spridning av kunskap, kompetens och förmågor, över olika enheter och olika platser. Kursen introducerar Multi-Agent Systems – huvudkonceptet och teknologin för…

Distans

6 Oct

25%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

För att ett system automatiskt ska kunna känna igen ett ansikte, avgöra den optimala tidpunkten för maskinunderhåll, sortera textdokument, ha fungerande taligenkänning, känna igen handskrivna tecken, urskilja mönster i stora datamängder –…

Distans

23 Oct

25%

20 veckor

Engelska

Reinforcement learning 6 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement learning – RL) är en metod för att lära sig att fatta ett optimalt beslut genom försök och misstag. Målet med RL är att uppnå en optimal policy för varje…

Distans

23 Oct

25%

20 veckor

Engelska

Smart Healthcare with Applications (4 credits)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Healthcare as a sector together with other health-related sources of data (municipalities, home sensors, etc.), is now in a place and can take advantage of what data science, Artificial Intelligence (AI), and…

Distans

30 Oct

25%

10 veckor

Engelska

Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Under denna kurs kommer du att få ta del av olika aspekter av de nutida och framtida utmaningar och trender inom hälso- och sjukvård, lära dig att utveckla innovativa tekniska lösningar och…

Stockholm

30 Oct

50%

10 veckor

Engelska

Informationsvisualisering för lärande och kommunikation

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Den här kursen passar dig som är yrkesverksam inom design, produktutveckling eller dataanalys och vill förbättra dina färdigheter inom datavisualisering. Kursen täcker de vanligaste visualiseringsteknikerna, och vilka aspekter utifrån mänsklig perception och…

Distans

30 Oct

25%

10-30 timmar

Engelska

Data and Society, 7.5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Data förändrar drastiskt vårt sätt att fungera, både som individer och som samhällen. Ett överflöd av data produceras i alla delar av samhället. Data är en produkt av varje mänsklig aktivitet, från…

Göteborg

10 veckor

Engelska

Datorseende: så tolkar AI bild och video

Datorseende

Datorseende

Datorseende är ett område inom AI som kommer att förändra näringsliv och industri på flera sätt. Nu kan artificiell intelligens tolka och analysera bilder, och i den här studiecirkeln hjälper vi dig…

Distans

25%

10-30 timmar

Svenska

Introduktion till maskininlärning

Maskininlärning

Maskininlärning

Idag har explosionen av data skapat nya möjligheter att använda maskininlärning (ML). Att behandla de stora datamängder som den mycket snabba digitaliseringen skapar skulle inte vara möjligt utan ML. Syftet med kursen…

Distans

15 Jan

25%

10 veckor

Engelska

Business Intelligence, 7,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar begreppet Business Intelligence samt hur koncept och utvecklingsprinciper inom Business Intelligence kan användas som nyckelelement i en beslutsstödsystem. Data warehouse konceptet som används för att hantera stora och varierade datamängder…

Distans

15 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning, 5 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Kursen täcker följande ämnen:Introduktion till grunderna i maskininlärning: Grundläggande aspekter av väglett lärande, inklusive grundläggande algoritmer för regression och klassificering Överanpassning och generalisering, bias/varians avvägningen och metoder för att undvika överanpassning, inklusive…

Distans

15 Jan

33%

10 veckor

Engelska

AI och affärsutveckling, 4 hp

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras. Kursen hanterar företags innovativa och produktionsorienterade relationer (ekosystem) och jämför dessa över olika applikationsområden och industrier. Kursen…

Distans

15 Jan

25%

20 veckor

Engelska

AI och innovationshantering

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett…

Distans

15 Jan

25%

10 veckor

Engelska

Datadriven sjukvård (4hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen består av fyra delar:…

Distans

15 Jan

33%

10 veckor

Engelska

Introduktion till människocentrerad AI (5 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om de två områdena människocentrerad design och artificiell intelligens (Al) till en mångvetenskaplig målgrupp. Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan…

Distans

15 Jan

33%

10 veckor

Engelska

AI för naturligt språk (3 hp)

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Att skriva datorprogram som förstår och producerar mänskligt språk är ett centralt mål inom artificiell intelligens. Denna kurs syftar till att ge en förståelse för hur långt utvecklingen har kommit på vägen…

Distans

15 Jan

20 veckor

Svenska

Introduktion till tillämpad AI för tillverkningsindustrin

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Vill du lära dig hur du kan hantera och bearbeta data för att bygga AI-applikationer för tillverkningsindustrin? Om kursen Med tillämpad AI menas AI-teknik som används för praktiska syften, vanligtvis inom en…

Distans

15 Jan

25%

10 veckor

Engelska

Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna för generativ artificiell intelligens, AI. Du kommer att få en förståelse för de olika typerna av generativ AI, hur de fungerar och hur…

Stockholm

16 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning inom bioteknik

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Lär dig hur maskininlärning kan användas för att lösa biotekniska problem I denna kurs kommer du att lära dig grunderna i maskininlärning och hur djupinlärningsstrategier används och utvecklas inom bioteknologiska tillämpningar. Du…

Stockholm

16 Jan

50%

10 veckor

Svenska

Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys

Matematik och statistik

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur man kan använda datautvinning och maskininlärning för att analysera och dra slutsatser av data inom idrott. Kursen behandlar grundläggande teorier om datautvinning och…

Stockholm

16 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens i samhället

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Denna kurs ger studenten kunskaper i hur AI (artificiell intelligens), passar in i dagens informationssamhälle. Kursinnehåll Historisk överblick över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag….

Distans

17 Jan

33%

10 veckor

Engelska

Artificiell intelligens och hållbar utveckling

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

I den här kursen studerar vi AI ur ett hållbarhetsperspektiv och fördjupar oss i hur den nya tekniken både kan främja hållbarhet och minska den, beroende på hur den används. Artificiell intelligens…

Stockholm

17 Jan

33%

10 veckor

Svenska

Tillämpad maskininlärning och artificiell intelligens

Maskininlärning

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Den här kursen handlar om teknik och social förändring. Studenterna kommer att öka förståelsen för samspelet mellan teknik och sociala och kulturella faktorer. För att innovationer ska bli framgångsrika och relevanta för…

Stockholm

17 Jan

50%

10 veckor

Engelska

Cybersäkerhet för Internet of Things

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Internet of Things (IoT) är ett nätverksparadigm som möjliggör för olika enheter (från termostater till självkörande fordon) att samla in värdefull information och utbyta den med andra enheter via olika kommunikationsprotokoll över…

Distans

30 Jan

25%

10 veckor

Engelska

AI and Data science for Industry

Maskininlärning

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 1

Under den 40 timmar långa kursen (1,5 hp) bjuder vi in dig att ge dig ut på en resa där kraften av AI och datavetenskap sammanstrålar med industrin, vilket ger dig en…

Distans

9 Feb

25%

10-30 timmar

Engelska

Generativ AI och lärande – möjligheter och utmaningar

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Välkommen till LTU:s kurs Generativ AI och lärande – möjligheter och utmaningar. Denna kurs är skapad för dig som är aktiv inom utbildningssektorn och är redo att utforska hur du kan dra…

Distans

Egen takt

10-30 timmar

Svenska

Business Intelligence

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Datavetenskap är ett av de hetaste begreppen i affärssammanhang under 2000-talet. Numera har företag såväl som offentliga verksamheter ett stort intresse för området. Datavetenskap är en kombinerad studie av olika ämnen tillsammans,…

Distans

25%

0-4 timmar

Engelska

Grundläggande datorseende med djupinlärning, 5hp

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge…

Distans

18 Mar

33%

10 veckor

Engelska

Design av användarupplevelser för AI, 3 hp

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde…

Distans

18 Mar

25%

10 veckor

Engelska

AI och datastrategi

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen länkar litteratur kring institutionell…

Distans

18 Mar

10 veckor

Engelska

Tjänstedesign baserad på dataanalys

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om hur data och algoritmer kan påverka affärsstrategi och tjänstedesign. Kursen undersöker den underliggande digitala teknologi som digitala tjänster är beroende av. I synnerhet undersöks…

Distans

18 Mar

25%

10 veckor

Engelska

Design av cirkulära AI-baserade tjänster

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på…

Distans

18 Mar

25%

10 veckor

Svenska

Implementering av AI

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret innovation management och ges på distans på…

Distans

18 Mar

25%

10 veckor

Engelska

Maskininlärning för prediktivt underhåll

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska….

Distans

18 Mar

33%

10 veckor

Engelska

AI-etik för ingenjörer (3 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

I takt med att artificiell intelligens blir vanligare, kommer de beslut som fattas genom AI-system ha en avgörande och varaktig inverkan på samhället som helhet. Det är då av yttersta vikt att…

Örebro

25 Mar

25%

10 veckor

Engelska

AI & Cybersäkerhet

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Med den moderna teknikens framsteg har cybersäkerhet blivit svår att tillhandahålla och garantera. AI kan förbättra cybersäkerheten, men också undergräva den. I den här kursen kommer du att lära dig olika användningar…

Distans

25 Mar

25%

10 veckor

Engelska

Design av AI-drivna tjänster i praktiken

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret människocentrerad design och ges på distans på…

Distans

25 Mar

25%

10 veckor

Engelska

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Planering och schemaläggning

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 4

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och…

Distans

26 Mar

25%

10 veckor

Engelska

AI-etik för ingenjörer

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig…

Distans

27 Mar

25%

0-4 timmar

Engelska

Autonoma robotar och ROS

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och…

Distans

3 Apr

25%

10 veckor

Engelska

Logisk problemlösning med Answer Set-programmering, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

+ 1

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av…

Distans

3 Apr

25%

10 veckor

Engelska

Naturlig språkbehandling

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Tillämpningar av AI

+ 1

Naturlig språkbehandling (NLP) är ett delområde av artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer bearbetar mänskligt språk. Denna kurs ger eleverna kunskap om tillämpningar, liksom vanliga NLP-problem och de senaste metoderna för…

Distans

3 Apr

25%

10 veckor

Engelska

AI & Cybersecurity

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

With advancements in modern technology, cybersecurity has become difficult to provide and ensure. AI can enhance cybersecurity, but it also has the potential to undermine it. In this course, you will learn…

Distans

4 Apr

25%

0-4 timmar

Engelska

Natural Language Processing (3 hp)

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Kunskapsrepresentation och resonerande

+ 1

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) är ett delområde inom artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer behandlar mänskligt språk. Genom kursen får studenten kunskaper om problem, användningsområden och nyare lösningsmetoder inom…

Distans

12 Apr

25%

0-4 timmar

Engelska

ChalmersX: Decision-Making for Autonomous Systems

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

In autonomous vehicles such as self-driving cars, we find a number of interesting and challenging decision-making problems. Starting from the autonomous driving of a single vehicle, to the coordination among multiple vehicles….

Distans

Egen takt

10 veckor

Engelska