Robotik

Uppdragsutbildning

Robotik

Tillämpningar av AI

Genom denna kurs kommer du kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar.

Om kursen:

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och delprojekt. Laborationer och projektuppgifter utförs i grupper om högst 2-4 studenter och avslutas med en skriftlig rapport.

Kursinnehåll:

 • Representation av position och orientering
 • Tid och rörelse för Robotar
 • Mobila robotar
 • Navigation
 • Lokalisering
 • Framåt och invers kinematik för robotarmar
 • Bildbehandling
 • Extraktion av egenskaper från bilder
 • Visionbaserad styrning

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

 • visa kunskaper om metoder för modellering och reglering av mobila robotar
 • visa förmåga att designa och implementera algoritmer för vägplanering av mobila robotar
 • visa kunskap om kinematik och dynamik för robotarmar och manipulatorer
 • visa förmåga att använda bildbehandlingstekniker för att feature extraction och visuell styrning
 • visa kunskap om olika robot plattformar och deras funktion
 • visa förmåga att programmera funktioner för visuella sensorer och reglering av flera olika typer av robotplattformar samt att både muntligt och i skrift redogöra för detta arbete

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 12 000 exkl. moms.