Introduktion till Python-programmering

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Matematik och statistik

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering med fokus på Python, men kunskaperna är lika tillämpbara till många andra programmeringsspråk.

Kursinnehåll:

  • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
  • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
  • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar och textbehandling.
  • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
  • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
  • Referenser kontra värden, aliasproblemet.
  • Introduktion till objektbegreppet.
  • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.