Data Mining för industrin

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Kursen ger kunskap för att ta itu med olika datavetenskapliga problem och dataset. I slutet av kursen kommer du att kunna definiera och förtydliga vad data mining handlar om, vara bekant med standard CRISP data mining-metoden, kunna använda en av de mest använda verktygssatserna inom data mining, rapidminer, och bli bekant med flera metoder inom datautvinning. Fokus ligger på maskininlärningstekniker för klassificering, regression och klustring. Kursen tar upp olika exempel på text- och bildanalys i samband med verkliga affärsscenarier.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.