AI och datastrategi

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.

Kursen länkar litteratur kring institutionell ekonomi och industriell organisation kring datakoordinering och datahandel. Kursen berör institutioner, datatillgång och data(åter-)användning i en AI-miljö.

Kursen indelas i tre moduler:

  • Institutioner, lagar och regler relaterade till AI-datatillgång, AI-datadelning och AI-data(åter-) användning.
  • Dataegenskaper som påverkar AI-datakoordinering.
  • Faktorer på företagsnivå som påverkar skapande av AI-datavärde och AI-datakoordinering.