E-hälsa: visioner och verktyg (6 hp)

Poänggivande högskolekurs

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

E-hälsa innebär nya, moderna arbetssätt och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. I kursen tas e-hälsoutvecklingen upp ur ett flertal olika perspektiv och ger kunskap om hur individ, organisation och samhälle kan bidra till utvecklingen. Kursen vänder sig till alla som vill få en introduktion till ämnet och särskilt till de som vill delta i e-hälsoutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård.

Kursen ges huvudsakligen digitalt på distans men det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva hälso- och sjukvårdssystemets arbetssätt, struktur, styrning och utveckling över tid
  • Förklara begreppet e-hälsa utifrån olika perspektiv
  • Förklara hur individ, organisation och samhälle kan bidra till utvecklingen av e-hälsa
  • Redogöra för hur e-hälsa kan påverka hälsa samt kvalitet, förhållningsätt och arbetssätt inom hälso- och sjukvård och omsorg
  • Reflektera över sin roll i en multidisciplinär arbetsgrupp

Förkunskapskrav

180 hp godkända kurser varav 150 hp ska vara i teknik och/eller naturvetenskap samt minst 90 hp ska vara inom något av följande huvudområden:
medicinsk teknik

  • elektroteknik
  • teknisk fysik
  • teknisk biologi
  • datateknik eller motsvarande

Samt 5 hp programmering.