Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp

Informationsvetenskap

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen täcker grundläggande kunskap om modern artificiell intelligens. De moment som ingår i kursen är: grundläggande metodologi, inlärningsmetoder av begrepp, beslutsträd, och sannolikhetsfördelningar, neuronnät, evolutionära metoder, exempelbaserad inlärning, och metoder för evaluering av inlärningsresultat.