Avancerad programvaruteknik

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Genom denna kurs på avancerad nivå kommer du få fördjupade kunskaper inom programvaruutvecklingens många aspekter.

Kursinnehåll:

Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och inspektion, kod komplexitet, API design, felsökning och testning, paketering, införande hantering och spridning, modellering och strukturering av mjukvara, återanvändning, komponenter, arkitekturer, underhåll och dokumentation.

Kursen inkluderar ett antal laborativa moment som skall genomföras i grupp och som utvärderas både genom skriftlig rapport och muntlig presentation.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 12 000 kr exkl. moms.