Big data: Sociala processer och etiska frågor (7,5 hp)

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen behandlar etiska och metodologiska frågeställningar i relation till studiet av stora datamängder.

Kursen behandlar även de sociala processer och aktörer som interagrerar med digitala plattformar samt producerar och lagrar ’big data’, samt frågor rörande individens integritet, anonymitet och konfidentialitet.

Specifika etiska problem som uppstår genom produktion av digitala big data diskuteras, exempelvis representativitet, stickprovsurval, icke-mänskliga aktörer och aktörer med tvivelaktiga avsikter.

Även reproduktion av socialt önskvärt beteende genom AI och maskininlärning berörs. Utifrån detta genomförs kritisk granskning av analyser och organisatoriska beslutsprocesser.

I kursen undersöks också organisationers motiv för att samla in och använda digitala big data direkt eller indirekt för vinst och beslutsfattande. Dessa frågor undersöks genom aktuella fallstudier.