AI-etik för ingenjörer

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig det är system som rekommenderar innehåll eller produkter på internet, hjälper domare eller läkare att fatta beslut, eller bestämmer distributionen av bostadslån eller kameraövervakning. Därför är det oerhört viktigt att de som ansvarar för att utforma dessa system har etik och ansvarstagande i åtanke i sitt arbete.

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av normativ etik och dessas relevans för AI-system, diskuterar hur AI-system kan vara partiska, och hur vi kan göra för att förebygga och korrigera eventuell bias. Genom konkreta exempel, fallstudier och ett projekt syftar kursen till att skapa medvetenhet om problemet med etik inom AI och ge studenterna praktisk erfarenhet av att inlemma etik och ansvarstagande i sitt arbete med att utveckla AI-system.

Kursen genomförs on-line och har tre obligatoriska Zoom-träffar.