AI för beslutsfattare

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens.

Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar.

Den andra timmen ägnar vi åt att beskriva vilka förutsättningarna som krävs för att integrera AI på arbetsplatsen. Vi kommer att gå igenom fördelarna och möjliga fallgropar med att använda AI på olika typer av användningsområden.

De två sista timmarna ägnar vi åt dels att förklara relevanta begrepp för beslutsfattare som vill anamma och använda AI, dels att titta på de här aspekterna ur ett globalt perspektiv.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om AI för att delta på seminariet. Föreläsningen hålls på engelska men diskussionerna är på svenska.