Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Kursen tillhandahåller teoretisk och praktisk kunskap gällande olika aspekter av hälso- och sjukvårdens utmaningar, krav samt framtida arbets- och affärsmöjligheter.

Kursen omfattar även biodesigntänkande, kliniskt behovsidentifiering, grundläggande teoretisk och praktisk användning av aktuella innovativa teknologier, patent i förhållande till publikationsstrategi, juridiska och IP-frågor samt entreprenörskap