Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen tillhandahåller teoretisk och praktisk kunskap gällande olika aspekter av hälso- och sjukvårdens utmaningar, krav samt framtida arbets- och affärsmöjligheter.

Kursen omfattar även biodesigntänkande, kliniskt behovsidentifiering, grundläggande teoretisk och praktisk användning av aktuella innovativa teknologier, patent i förhållande till publikationsstrategi, juridiska och IP-frågor samt entreprenörskap