AI och etik – i teori och praktik

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen ”AI och etik – i teori och praktik” är högaktuell då frågor om AI både väcker stora förhoppningar men också flera etiska spörsmål. I denna kurs fördjupar vi oss teoretiskt i frågor om AI och berör bl a det som har att göra med ansvar och bias. I kursen jobbar vi även praktiskt på så sätt att de dilemman och problem som finns i era verksamheter analyseras och diskuteras med hjälp av teori. Målet med kursen är att ge användbara verktyg för att hantera etiska avvägningar i design och införande av AI.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge handgriplig etisk kunskap som kan användas som grund för den samhälleliga debatten om AI i egna utvecklingsprojekt. Samtliga föreläsningar varvas med övningar där deltagarna får vara aktiva och diskutera hur problemområden bör hanteras med fokus på den egna verksamheten.

Kursen fokuserar på följande:

  • AI och ansvar
  • Bias
  • Delaktighet
  • Partiskhet
  • Inflytande

Kursen examineras genom ett reflektionspaper där kursdeltagaren argumenterar för lösningar på aktuella problemområdena. Kursen ger 3 hp.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med utveckling eller införande av AI-system. Den är också lämplig för beslutsfattare som har att ta ställning till införande av sådana system. Kursen har begränsat antal platser.

Praktisk information

Kursen arrangeras under tre heldagar.

Nästa kurstillfälle

Preliminära kursdatum 29 januari, 12 februari och 5 mars 2021.

Preliminär lokal Elite Grand Hotel i Norrköping.

Investering 9 800 kronor per deltagare. I kurskostnaden ingår fika och mat.