Artificiell intelligens i samhället

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Denna kurs ger studenten kunskaper i hur AI (artificiell intelligens), passar in i dagens informationssamhälle.

Kursinnehåll

  • Historisk överblick över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag.
  • Kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling.
  • Möjligheter och risker med artificiell intelligens inom de närmsta kommande decennierna.
  • Etiska aspekter relaterade till artificiell intelligens idag och i framtiden.