Artificiell intelligens i samhället

Poänggivande högskolekurs

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Denna kurs ger studenten kunskaper i hur AI (artificiell intelligens), passar in i dagens informationssamhälle.

Kursinnehåll

  • Historisk överblick över hur artificiell intelligens har utvecklats sedan dess formativa år och fram till idag.
  • Kritiska perspektiv på artificiell intelligens och dess utveckling.
  • Möjligheter och risker med artificiell intelligens inom de närmsta kommande decennierna.
  • Etiska aspekter relaterade till artificiell intelligens idag och i framtiden.