Introduktion till programmering

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Genom denna introduktionskurs kommer du lära dig grunderna i programmering. Du kommer få en nödvändig bas för att bygga vidare på oavsett vilket språk som du fördjupar dig inom.

  • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
  • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
  • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar, textbehandling och minneshantering.
  • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
  • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
  • Referenser och pekare kontra värden.
  • Introduktion till objektbegreppet.
  • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 12 000 kr exkl. moms