Datadriven sjukvård (4hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.

Kursen består av fyra delar:

  • Del I: Förståelse av sjukvårdsdata och etik
  • Del 2: Förbehandling av sjukvårdsdata och visualisering
  • Del 3: Tillämpa klassificeringstekniker på sjukvårdsdataset
  • Del 4: Praktiska exempel inom sjukvård med Python