Förklarbar artificiell intelligens (5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Kunskapsrepresentation och resonerande

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.

Kursen omfattar följande ämnen:

Introduktion till förklarbar AI, vad XAI är, varför det är viktigt samt relaterade terminologier

  • Bred taxonomi av XAI-metoder inklusive Intrinsic jämfört med post hoc, modellspecifik jämfört med modellagnostisk och lokal jämfört med global
  • Avvägning mellan noggrannhet och förklarbarhet samt förklaringar som är anpassade till mänsklig förståelse
  • Egenförklarbara modeller inklusive linjär regression, logistisk regression, generaliserad linjär modell (GLM), generaliserad additiv modell (GAM) och beslutsträd.
  • XAI-metoder inklusive, Partial Dependence Plot (PDP), Conformal Prediction, Individual Conditional Expectation (ICE), Feature Importance, Saliency Maps, Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME), SHAP, Integrated Gradient (IG)
  • Utvärdering av förklaringsbarhet