AI för ledare, 7,5hp

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och gör det till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Kursen vänder sig till produktägare, projektägare, chefer, tekniska chefer i organisationer som redan har eller planerar att börja arbeta med AI.

Kursen är organiserad i tre moduler. Den inledande modulen fokuserar på en introduktion till AI och ger en förståelse för vilken typ av aktiviteter som kan utföras med hjälp av AI och vad du som ledare behöver veta om AI. Den andra modulen omfattar verktyg och konkret hur du sätter upp en AI strategi och en utvecklingsplan, hur du kommer igång med AI-projekt, integration av AI och IT utveckling, hur du (själv)utvärderar pågående AI projekt och inte minst legala och etiska aspekter av AI. Den tredje modulen ger deltagarna en chans att använda ny kunskap och verktyg för att arbeta med AI i verkliga projekt.