AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Planering och schemaläggning

Robotik

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och genomföra de åtgärder som är lämpliga i det sammanhang där de befinner sig. För att uppnå denna kapacitet använder intelligenta robotar sökmetoder från artificiell intelligens. Dessa är generella algoritmer för att lösa kombinatoriska problem, dvs de utgör en robots ”förmåga att resonera”. Denna kurs introducerar de viktigaste typerna av AI-sökmetoder, samt deras användningar- inom tre industriellt relevanta tillämpningsområden, nämligen resursplanering, rörelseplanering och samordning av flera robotar.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.