Ämnesområden

AI Competence erbjuder kurser inom en rad ämnesområden. Målet är att utbilda fler yrkesverksamma i att använda AI och maskininlärning.

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk (eng. Natural Language Processing) handlar om samband mellan datorer och mänskliga,…x

Läs mer

Datavetenskap

Datavetenskap handlar om teori, praktik och ingenjörskonst som utgör basen för konstruktion och användning av…x

Läs mer

Datorseende

Datorseende är ett flerdisciplinärt fält som handlar om hur datorer kan fås att tolka digitala…x

Läs mer

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap är ett interdisciplinärt ämnesområde som använder vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att…x

Läs mer

Intelligenta agenter och multiagentsystem

En intelligent agent är en autonom enhet som observerar genom sensorer och agerar i sin…x

Läs mer

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande innefattar skapandet av formalismer som kan användas för att representera kunskap och…x

Läs mer

Maskininlärning

Maskininlärning är ett fält inom AI, som använder databaserade metoder för att ge ett datorsystem…x

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik utgör grunden for beräkningar, algoritmer och modeller som används inom AIx

Läs mer

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning innefattar metoder för hur intelligenta agenter som en robot eller ett självkörande…x

Läs mer

Robotik

Robotik handlar om utveckling, drift och användning av robotar såväl som datorsystem för styrning, sensoråterkoppling…x

Läs mer

Samhället och AI

Under den här rubriken har vi samlat kurser som handlar om samhällsaspekter av AI.x

Läs mer

Samverkan mellan människor och AI

Från ett systemperspektiv samverkar människor och AI-tillämpningar. AI kommer att ha en genomgripande påverkan på…x

Läs mer

Tillämpningar av AI

Många tillämpningar av AI används för att lösa problem inom teknik, affärer och offentlig sektor.x

Läs mer