AI och innovationshantering

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett organisationsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer. Kursen är uppdelad i tre moduler som behandlar AI inom produkt/teknikinnovation, tjänsteinnovation (NSD) och teknikutveckling.

Studenten uppnår kursmålen genom deltagande i praktiska övningar i form av nätbaserat lärande, podcast, examinationer och reflektioner kring införandet av AI i innovationsprocessen

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.