AI och innovationshantering

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett organisationsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer. Kursen är uppdelad i tre moduler som behandlar AI inom produkt/teknikinnovation, tjänsteinnovation (NSD) och teknikutveckling.

Studenten uppnår kursmålen genom deltagande i praktiska övningar i form av nätbaserat lärande, podcast, examinationer och reflektioner kring införandet av AI i innovationsprocessen

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska.