Statistisk inferens

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Statistik är vetenskapen om att fatta beslut och dra slutsatser i situationer där osäkerhet förekommer. Vi vill ofta kunna fatta beslut om en ny produkt eller dra slutsatser från observerade fenomen, men det är oftast inte möjligt att inhämta observationer från en hel population som underlag för en definitiv slutsats om populationens egenskaper. Istället görs ofta ett experiment eller en passiv observation på en delmängd av populationen, utifrån vilken vi sedan extrapolerar och fattar beslut om icke-observerade prover.

I kursen får studenten göra kännedom med grunderna inom experimentutformning och statistiska inferensmodeller för dataanalys. Kursen ger praktisk erfarenhet i att utforma ett experiment, inhämta data och dra slutsatser.

 

Kursen ges on-line med tre obligatoriska Zoom-träffar.