Artificiell intelligens och hållbar utveckling

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

I den här kursen studerar vi AI ur ett hållbarhetsperspektiv och fördjupar oss i hur den nya tekniken både kan främja hållbarhet och minska den, beroende på hur den används.

Artificiell intelligens förväntas medföra stora transformativa förändringar inom samhällets alla sektorer.

Denna förändring innebär stora möjligheter i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, men den nya teknologin kommer också med risker och problem.

Sverige har som uttalad politisk ambition att vara världsledande inom AI samtidigt som man också har som ambition att vara ledande inom klimatomställningen. Är dessa mål förenliga? Vilka faktorer inom AI kommer att bidra till en hållbar utveckling och vilka riskerar att bidra till minskad hållbarhet, miljömässigt, socialt och ekonomiskt?

Kursinnehåll

Vi läser om de problem som funnits kring AI hittills, såsom bias i dataset, övervakning, ägarkoncentration kring verktyg och modeller, men också om hur den nya tekniken möjliggjort förbättringar ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi diskuterar det framväxande fältet ”smart farming” där AI används för att optimera odling och ser även hur den nya tekniken kan förbättra naturvård i utsatta områden. Bakgrunden till att studera AI ur ett hållbarhetsperspektiv i den här kursen utgörs av FNs hållbarhetsmål för agenda 2030, liksom det internationella samfundets åtagande att snabbt minska utsläppen av växthusgaser under de närmaste årtiondet.

Vi studerar också arbetet med att reglera och skapa policy för säker AI-användning, inte minst inom EU.