Objektorienterad programmering i Java

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Java är ett av världens mest använda programmeringsspråk och detta är utbildningen för dig som vill lära dig detta objektorienterade språk från grunden.

Du får lära dig:

  • Använda Java som programspråk
  • Den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design i Java
  • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram
  • Planera och genomföra kvalificerade uppgifter i Java

Kursen innehåller bl.a.: Klasser och objekt, Inkapsling av metoder och datastrukturer, Överskuggning, Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, Modularisering med abstrakta datatyper, Programdesign med UML, Behållare, Design- och beräkningsmönster, Grafiska användargränssnitt, Dokumentation, Programutvecklingsmiljöer.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.

Pris: 30 000 exkl. Moms. I kursavgiften ingår litteratur samt lunch och fika