Business Intelligence

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

Datavetenskap är ett av de hetaste begreppen i affärssammanhang under 2000-talet. Numera har företag såväl som offentliga verksamheter ett stort intresse för området. Datavetenskap är en kombinerad studie av olika ämnen tillsammans, däribland databaser, lagerhållning, dataarkitekturer, affärsanalys, datautvinning, big data och mer! Datavetenskap stödjer och kompletterar Business Intelligence.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om differentialekvationer, flytande och fast mekanik. Grundläggande färdigheter i programmering och/eller någon form av erfarenhet av numeriska beräkningsmetoder i MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA eller liknande.


Uppdragsutbildning anordnas mot en avgift och kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna.