Logisk problemlösning med Answer Set-programmering, 3 hp

Poänggivande högskolekurs

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av logisk karaktär som är användbart för att hantera verklighetsbaserade scenarier. Fördelarna med logisk programmering tillsammans med ASP: s har nyligen gjort ASP attraktiv både för akademin och industrin. Denna kurs fokuserar på att formalisera och lösa olika sökproblem i planering, schemaläggning och systemkonfiguration i ASP.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Kursen har tre obligatoriska träffar via Zoom.