AI och hållbarhet

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner. Kursen introducerar även centrala modeller och begrepp för att förstå och förklara omställningsprocesser på en systemnivå (sociotekniska system). Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett företagsperspektiv samt vilken roll AI kan spela i dessa processer.

Kursen introducerar begrepp, analysramar och empiriskt material.