Industriell AI och Asset Management

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Denna kurs är utformad för att introducera deltagarna till begreppen industriell AI, eMaintenance och tillämpning av datadrivna tillvägagångssätt för beslutsfattande för järnvägs-, gruv-, flyg-, bygg-, process och tillverkningsindustrin. Kursen kommer också att ha en implementeringsdel där deltagarna kommer att få praktisk erfarenhet av olika enheter, som Spot, robotar, drönare, 3D-skannrar, VR/AR och BCI-enheter.

Detta är en problembaserad kurs specifik för industrisektorer. Problemen kan tillhandahållas av kurshandledaren eller så kan studenterna ta med egna problem från sitt arbete. Vanliga problem inkluderar till exempel tillgångsförvaltning genom att balansera kostnad mot prestanda, identifiera, upptäcka, förutsäga och planera för oväntade avbrott, störningar eller misslyckanden, utforska utmaningar och möjligheter med AI och digitalisering, övervaka tillståndet för industriella tillgångar och uppnå hållbarhetsmål. Kursen ges som entreprenadutbildning och är avgiftsbelagd.

Du får lära dig

Efter framgångsrik genomgång av kursen kommer deltagarna att kunna:

 • beskriva termerna eMaintenance och Industrial AI
 • förstå kapitalförvaltning i industriella sammanhang
 • analysera avancerade dataanalystekniker relaterade till drift- och
 • underhållsprocesser i industriella sammanhang
 • demonstrera AI och digitalisering i industriella sammanhang
 • identifiera och tillämpa lämpliga avancerade dataanalystekniker relaterade till drift- och underhållsprocesser i industriella sammanhang

Utbildningspaketet består av att förstå och implementera följande innehåll:

 • eMaintenance och Industrial AI
 • Kapitalförvaltning
 • Översikt över relaterade digitala och AI-tekniker
 • Mjukvaruutveckling
 • Mjukvaruutveckling
 • AI för underhållsanalys
 • Informationslogistik
 • Distribuerad datoranvändning, moln/edge
 • Översikt över cybersäkerhet i eMaintenance-lösningar