IoT-baserad industriell automation och digitalisering

Uppdragsutbildning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Vårt samhälle har revolutionerats av användningen av datorer och utbyte av information över Internet. Denna revolution äger rum inom industrin, vilket rörelser som Industry 4.0 och Industrial Internet Consortium intygar. Branscher måste integrera denna teknik för att förbli konkurrenskraftiga. Eftersom detta är en ny teknik köps den vanligtvis. Frågan som denna kurs syftar till att besvara är vilka krav som ska ställas vid köp av en sådan lösning. Studenten lär sig hur industriella IoT-lösningar fungerar och måste utveckla en enkel lösning för sin bransch för att förstå konsekvenserna av de krav de ställer när de köper en lösning.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Den teoretiska delen omfattar grundläggande Internetkommunikation, Internet of Things (IoT) och Cyber Physical Systems (CPS). Den täcker också Eclipse Arrowhead-ramverket som ett exempel.

Den praktiska delen använder ett utvecklingskort med en modern mikrokontroller som mäter temperatur (bland annat). Eleverna ansluter säkert över Internet utvecklingskortet till Amazon Web Services (AWS) och kan prenumerera på sensorvärdena i en webbläsare. Inga förkunskaper i programmering krävs.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.