Artificiell intelligens inom sjukvården (7,5 hp)

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Artificiell intelligens (AI) kommer att vara en viktig del av morgondagens hälso- och sjukvårdssystem i de flesta utvecklade länder. Med hjälp av nya medicintekniska verktyg för tidig upptäckt och förebyggande av sjukdomar kan hälsodata användas systematiskt och strategiskt för att hålla oss friskare längre under hela livet och upptäcka olika sjukdomar eller risk för sjukdomar i ett mycket tidigt skede.

Genom intelligenta medicinska beslutsstödsystem kan vårdgivarna arbeta effektivare och ge rätt stöd vid rätt tidpunkt. Denna kurs kommer att introducera studenterna till de grundläggande begreppen för medicinska beslutsstödsystem som idag används på större svenska sjukhus. Kursen kommer också att innehålla och förklara viktiga parametrar som t.ex. prevalens, sensitivitet, specificitet, prediktorer, och innebörden av evidensbaserad sjukvård. Baserat på de kunskaper i AI som studenterna redan har förvärvat i programmet kommer de att utveckla ett enklare koncept för intelligent medicinskt beslutsstödsystem för en specifik sjukdom (t.ex. hjärtsvikt, cancer eller smärta) genom att ta hänsyn till viktiga parametrar inom hälso- och sjukvården, och presentera detta för sina studiekamrater. Kursen behandlar även hur nya medicinska hjälpmedel, såsom AI-baserade stödsystem, kan implementeras inom det svenska sjukvårdssystemet och vilka utmaningar som finns kopplat till införande av ny medicinsk teknik i sjukvården.