Fördjupningskurs i Robotik och AI (7,5 hp)

Robotik

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • Självständigt tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå
  • Planera och genomföra utrednings- eller utvecklingsarbete
  • Integrera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området robotik och AI
  • Tillämpa fördjupade kunskaper inom området i beräkningar, simuleringar eller konstruktionsuppgifter.