Neurala nätverk och lärande maskiner, 7,5 hp

Maskininlärning

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

I den här kursen introduceras begrepp och metoder som krävs för att designa, träna och validera neurala nätverksmodeller samt avgöra när det är motiverat att använda sådana modeller. Kursen introducerar begrepp och metoder som krävs för vidare studier av avancerade neurala nätverk och implementationer i lärande maskiner och neuromorfa system.