AI för yrkesverksamma – en introduktion

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som finns inom ny AI-baserad teknik.

Kursens huvudtema är teorier och algoritmer. Den ger en bredd från klassisk AI till framväxande maskininlärningsalgoritmer. Du lär dig också mer om AI-baserad teknik och vilka sociala konsekvenser som finns, samt vad som krävs för att utveckla ansvarsfulla AI-lösningar.

  • Att beskriva koncept, metoder och teorier vad gäller automatik, resonemang, beslutsfattande, planering och sökning, maskininlärning och system med flera agenter.
  • Att designa och utvärdera intelligenta programvaruagenter
  • Att diskutera samhällseffekterna av framväxande AI-baserad teknik.

Kursen motsvarar 3 högskolepoäng och består av åtta föreläsningar inklusive övningar fördelade på tre dagar. Dessa är kombinerade med hemuppgifter samt en fjärde utbildningsdag för att presentera uppgifterna.

Kursen är utvecklad av Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet som en del av AI Competence for Sweden i dialog med Örebro universitet och dess SMARTER-program för industri. Du får ett intyg på att du deltagit i utbildningen. Kursen ger dock inga högskolepoäng. Observera att närvaron under de tre dagarna samt inlämning av hemuppgifter är obligatoriskt för att få certifikat.

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet för mer information.

Se samtliga Umeå universitets AI-kurser och läs mer information här.