Artificiell Intelligens inom Medicinteknik och hälsosystem

Poänggivande högskolekurs

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Under denna kurs kommer du att få ta del av olika aspekter av de nutida och framtida utmaningar och trender inom hälso- och sjukvård, lära dig att utveckla innovativa tekniska lösningar och affärsmöjligheter.

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment, såsom föreläsningar, teamarbete, muntliga presentationer, studiebesök, problemorienterade seminarier, praktisk hands-on-träning och samarbetsprojekt.

Vid kursens slut kommer du att ha relevant kunskap om hur nya teknologier kan adressera framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård, förstå fördelarna men också de hinder och risker som är förknippade med implementeringen av innovativa lösningar.

Innehållet i kursen ingår också som en del av yrkesutvecklingen i form av livslångt lärande som erbjuds till innovatörer och entreprenörer, hälso- och sjukvårdspersonal, medicinska ingenjörer och beslutsfattare.