Generativ AI för medieteknik och interaktionsdesign

Poänggivande högskolekurs

Behandling av naturliga språk

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna för generativ artificiell intelligens, AI. Du kommer att få en förståelse för de olika typerna av generativ AI, hur de fungerar och hur de kan användas.

Du kommer också att lära dig om de vanligaste tillämpningarna av generativ AI, inklusive hur den används inom medier, design och konst.

I kursen kommer du att få arbeta med olika verktyg och tekniker för att skapa dina egna generativa AI-modeller. Du kommer att få möjlighet att utforska din kreativitet och experimentera med nya idéer.

Kursen är utformad för att ge dig en solid grund i generativ AI, så att du kan börja använda den för att skapa nya och innovativa saker.

Här är några av de saker du kommer att lära dig i kursen:

 • Vad är generativ artificiell intelligens?
 • De olika typerna av generativ AI
 • Hur generativ AI fungerar
 • Vanliga tillämpningar av generativ AI
 • Applikationsprogrammeringsgränssnitt för generativ AI
 • Kreativitet och generativ AI
 • Generativ produktion inom medier, generativ design och konst
 • Utbildning och generativ AI
 • Etiska perspektiv på användande av generativ AI
 • Jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsperspektiv och problemställningar för generativ AI
 • Framtiden för generativ AI