AI-etik för ingenjörer (3 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

I takt med att artificiell intelligens blir vanligare, kommer de beslut som fattas genom AI-system ha en avgörande och varaktig inverkan på samhället som helhet. Det är då av yttersta vikt att de som ansvarat för utvecklingen av sådana system arbetar utifrån etiska och ansvarfulla riktlinjer. I kursen behandlar vi de teoretiska och praktiska aspekter av etik som tillämpas på AI-system genom fallstudier, praktisk tillämpning av teoretiska begrepp och öppna diskussioner.

Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.