Mjukvarudesign för industriell automation

Uppdragsutbildning

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

Kursen syftar till att förstå hur industriella automationssystem fungerar och vilken roll mjukvara spelar i fabriksgolvsdrift.

Efter genomgången kurs ska deltagarna/studenten kunna:

  • Identifiera utmaningarna inom design och utveckling av mjukvara för industriell automation.
  • Identifiera programvarans roll i industriell automation.
  • Utveckla enkla applikationer för industriell automationskontroll med hjälp av strukturerad text och steglogik.
  • Designa en enkel kontrollmjukvara med hjälp av tillståndsmaskinbaserad design och implementera denna design med strukturtext/ladderlogik.
  • Motivera behovet av att anta industri 4.0 som framtiden för industriell automation

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och är avgiftsbelagd. Kontakta Luleå tekniska universitet för mer information.