Artificiell intelligens inom besöksnäringen (MOOC)

MOOC

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Den här kursen är till för dig som jobbar inom besöksnäringen och vill lära dig mer om AI, oavsett om du är chef, anställd eller egen företagare.

Du kommer få insikt i de grundläggande begreppen inom AI, t.ex. maskininlärning och neurala nätverk. Men du kommer också få reflektera kring viktiga etiska frågor som rör AI-tillämpning.

Andra teknologier som kommer beröras är VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality). I kursen utforskar du grunderna för hur dessa tekniker kan användas för att skapa nya upplevelser inom besöksnäringen.