Den artificiella intelligensens etik (7,5 hp)

Poänggivande högskolekurs

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Samhället och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen behandlar etiska frågor som väcks av utvecklingen av alltmer sofistikerade autonoma system, inklusive frågor om vilka krav som bör ställas på tekniken och varför, vilka sorters agenter som artificiella system utgör, om dessa kan anses vara moraliska agenter och om de kan tillskrivas ansvar för sina handlingar samt hur det yttersta ansvaret för artificiell intelligens (AI) bör hanteras och varför.

Kursen fokuserar på tre huvudområden av moralisk relevans för autonoma system och AI:

  • Ansvar för beslut fattade av artificiella agenter
  • Partiskhet/diskriminering som ett resultat av AI-användning
  • Vikten av delaktighet i utvecklingen av AI-system

I kursen tas upp teoretiska verktyg för att reflektera över etiska implikationer av utvecklingen inom AI, vilka krav som kan ställas på den här typen av teknik och hur den kan hanteras i samhället.