Design för förstärkta verkligheter

Tillämpningar av AI

Samverkan mellan människor och AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen består av tre delar som introducerar och utforskar utformningen av utökade verkligheter längs olika axlar: ett ramperspektiv som illustrerar vad XR är, hur det har utvecklats och hur design av XR skiljer sig från traditionella digitala designpraxis; ett metodiskt perspektiv, som beskriver XR-specifika teorier och metoder som tar itu med XR-designfrågor; och ett praktiskt perspektiv där metoder och praxis utforskas genom konkreta designaktiviteter som tillämpas i ett case.

Varje del består av föreläsningar, inläsning, handledning och en inlämningsuppgift centrerad kring de specifika ämnen som diskuteras i kursdelen.

Uppgifterna utförs av eleverna individuellt och kommer att granskas och sedan diskuteras med lärarna och klassen med en designkritisk metod.