Grundläggande datorseende med djupinlärning, 5hp

Poänggivande högskolekurs

Datorseende

Maskininlärning

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Bildalstring inkluderande sampling (pixlar) och representation (histogram, färgrymder, representation i Fourierbasen).
Bildtransformationer: lokala och globala operatorer, faltning, filtrering (medelvärdesbildning, skärpning)
Lågnivåseende: kanter, hörn, linje och cirkeldetektering, skalärprodukt
Särdrag och klassificering:

  • Extraktion av särdrag
  • Djupinlärning och Transfer Learning
  • Bildmönsterklassificering

Datorseende tillämpningar:

  • Ansiktsanalys: lokalisering och igenkänning av personer i ansiktsbilder
  • Datorseende system i fordon: detektering av dåsighet hos förare
  • Datorseende system för robotar: känna igen känsla och avsikt hos människor