Human-centered Machine Learning

MOOC

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Artificiell intelligens (AI) är inte bara en teknologi. Utöver algoritmerna driver AI olika tjänster som snabbt förändrar våra arbeten och liv, samt i förlängningen själva samhällsstrukturen. Kursen Human-Centered Machine Learning är poddbaserad och syftar till att ge yrkesverksamma mer kunskap om maskininlärning, hur man utformar bättre tjänster och hur vissa misstag kan undvikas gällande olika AI-tekniker (främst olika typer av maskin- och djupinlärning). Kursen tar upp både AI-teknikens grunder och mer designorienterad strategier för att bygga människocentrerade tjänster med hjälp av AI-teknik. Poddsändningen är på engelska och kursen består av 12 avsnitt av varierande längd, de flesta runt 40 minuter.