Explainable Artificial Intelligence (XAI), 3 hp

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Artificiell intelligens spelar alltmer en integrerad roll i våra dagliga aktiviteter. Dessutom används AI -baserade lösningar mer och mer inom områden som straffrätt, sjukvård och utbildning, och därför är deras inverkan hög. Den dominerande roll som AI -modeller spelar på dessa domäner har lett till en växande oro för potentiell snedvridning och ett krav på modellöppenhet och tolkbarhet.

Varför gjorde systemet denna förutsägelse? Litar jag på det? Vad skulle hända om jag ändrar någon parameter?

Som en konsekvens har AI -forskare och praktiker fokuserat sin uppmärksamhet på förklarlig AI (Explainable AI) för att hjälpa dem att bättre lita på och förstå AI -modeller.

I denna kurs presenterar vi en introduktion till förklarlig artificiell intelligens (XAI). Vi beskriver de utmaningar som är förknippade med användningen av black-box-modeller och hur vi kan övervinna sådana utmaningar med tolkningsbara och förklarbara metoder. Dessutom studerar vi andra aspekter relaterade till interaktion med AI-baserade system, till exempel förtroende, acceptans, utvärdering och frågor om rättvisa, ansvar och transparens.

Kursen ges på engelska och riktar sig till yrkesverksamma inom industrin.