Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI (2 hp)

Poänggivande högskolekurs

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

Kursen syftar till att ge en introduktion till praktisk AI, med fokus på grundläggande maskininlärning. Syftet är att förstå hur man kan skapa AI-system med hjälp av maskininlärning, få inblick i teknikens möjligheter och begränsningar, samt få en överblick över vanliga metoder för maskininlärning.

Kursen är en distanskurs som görs i egen takt och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö (https://buildingai.elementsofai.com/). Kursen baseras på självstudier av kursmaterialet och examineras med självrättande tester och inlämningar.

Du som har gjort Elements of AI, Part 2: Building AI kan anmäla dig till den här kursen för att få dina resultat validerade. Detta innefattar att göra ett valideringstest med frågor motsvarande de som finns i Elements of AI, Part 2: Building AI för att säkerställa att det verkligen är du som gått igenom kursen. För mer information se https://www.ida.liu.se/~ETE337/info/courseinfo.en.shtml.