Tillämpad maskininlärning och datautvinning för prestationsanalys

Poänggivande högskolekurs

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur man kan använda datautvinning och maskininlärning för att analysera och dra slutsatser av data inom idrott.

Kursen behandlar grundläggande teorier om datautvinning och maskininlärning, samt aktuella tillämpade metoder.

Kursen fokuserar på följande:

  • Statistiska och sannolikhetsbaserade metoder för dataanalys
  • Metoder för datautvinning
  • Algoritmer för övervakad och oövervakad maskininlärning
  • Neurala nätverk och djupinlärning
  • Kursen innehåller också en del praktiska moment, där studenterna får arbeta med verktyg och metoder för datautvinning och maskininlärning.

Kursen är relevant för studenter som är intresserade av att arbeta med dataanalys eller datavetenskap inom idrott.