IT-rätt (7,5 hp)

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om rättsliga regler kopplade till den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen i samhället. Kursen passar bra som en introduktionskurs för yrkesverksamma som har ett behov eller intresse av att lära sig mer om de rättsliga reglerna inom IT-rätt, liksom studenter som utbildar sig till ett yrke där de har behov av att kunna grunderna i IT-rätt.

Kursen är även lämplig för dig som har ett allmänt intresse av att lära dig mer om regleringen av olika samhällsföreteelser kopplade till digitalisering och teknikutveckling.

Kursen inleds med en genomgång av dataskyddsförordningen (GDPR), samt rätten till ett skydd för personuppgifter. Frågor om lagring av känsliga personuppgifter samt dataöverföring till andra länder ägnas särskild uppmärksamhet under denna del.

Vidare behandlas frågor rörande cyber-brottslighet och cyber-säkerhet och den utveckling som skett inom reglering av dessa områden. Under kursen diskuteras även den reglering som omfattar olika typer av digitala plattformar (sociala plattformar, plattformar inriktade på att förmedla tjänster och varor samt digitala plattformar inom den finansiella sektorn) samt utvecklingen av artificiell intelligens (AI) inom olika användningsområden.

Avslutningsvis behandlas grunderna i det immateriella skyddet som finns i svensk och utländsk rätt för dataspel, dataprogram och appar.