Natural Language Processing (3 hp)

Poänggivande högskolekurs

Behandling av naturliga språk

Kunskapsrepresentation och resonerande

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) är ett delområde inom artificiell intelligens (AI) som studerar hur datorer behandlar mänskligt språk. Genom kursen får studenten kunskaper om problem, användningsområden och nyare lösningsmetoder inom NLP. Målet med kursen är att lära sig att använda neuronnätverk och djupinlärningsmetoder för att lösa aktuella problem inom NLP.

Kursen ges on-line med tre obligatoriska Zoom-träffar.