Maskininlärning för prediktivt underhåll

Poänggivande högskolekurs

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.

Kursen omfattar följande ämnen:

  • Definition och terminologi av relevanta begrepp i PdM
  • Formulering av PdM-uppgifter, det vill säga bestämma tillvägagångssätt och inlärningsinställningar för givna problem
  • Tekniker (data engineering) för tidsseriedata, inklusive transformation, detektering av avvikande värden, imputering av saknat värde, avlägsnande av extremvärden, etc.
  • PdM-utvärderingsmått, givet konkreta tillämpningar och deras formulering
  • Benchmarking av prestanda med traditionella metoder
  • Överföra inlärning för feldetektering och förutsäga återstående användbar livslängd
  • Överlevnadsanalys för PdM med fokus på mått för utvärdering och specialiserad kostnadsfunktionsinlärning
  • Tolkning av PdM maskininlärningsmodeller och hybridmetoder