Tillämpad maskininlärning (3 hp)

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

Observera att den här kursen inte längre erbjuds. Här hittar du aktuella kurser inom AI för yrkesverksamma

I den moderna IT-världen har företagen ofta tillgång till stora mängder data som samlats in från kundhanteringssystem, webbtjänster, interaktion med kunder etc. Data i sig ger inte värde till företagen; vi måste ge mening till datan för att skapa värde. Data mining och maskininlärning är ett område inom datavetenskap med målet att ge mening till och lära från data.
Kursen kommer att fokusera på tillämpad maskininlärning, där vi lär oss vilka algoritmer och metoder som kan tillämpas på olika typer av data.