Previous Courses

Här hittar du kurser inom AI för yrkesverksamma som getts tidigare vid svenska universitet och högskolor. Vissa av kurserna kan komma att ges igen, så håll löpande utkik på den här siten efter aktuella kurser inom AI

Here you will find courses in AI for professionals that have been given previously at Swedish universities. Some of the courses may be given again, so keep an eye on this site for current courses in AI

Intelligent Agents

Argumentet mot AI är ofta att utvecklingen fortfarande är i ett tidigt skede och att systemen och algoritmerna måste bli mer intelligenta. Men inom HR går det fort och många vill leda…

Örebro

Swedish

Artificial intelligence and machine learning in Lund (@AIML) – Theme day Medicine

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

The aim of the day is to do an inventory and give information about on ongoing or planned projects in artificial intelligence and machine learning in medicine. It is also a day…

Lund

0-4 hours

English

Artificial Neural Networks

Att lyfta fram orden unbiased recruitment är det starkaste säljargumentet för AI-rekrytering idag. Liksom att algoritmerna styr. Det handlar om att AI är blind för…

Umeå

10 weeks

Swedish

Symposium Artificial intelligence in medical imaging

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samverkan mellan människor och AI

+ 3

Lund

0-4 hours

English

Ethical, legal & social consequences of artificial intelligence

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

How do you ensure fairness in the application of AI and ML? How transparent and explainable need autonomous and self-learning services be from a legal, social or ethical perspective? How do you…

Lund

0-4 hours

English

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Stockholm

0-4 hours

English

AI i offentlig sektor – från ax till limpa

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratisk processer,…

Helsingborg

0-4 hours

Swedish

Autonomous Robots

An autonomous robot is a robot that performs behaviors or tasks with a high degree of autonomy. Autonomous robotics is usually considered to be a subfield of artificial intelligence, robotics, and information…

Lund

0-4 hours

Swedish

Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Maskininlärning

+ 3

We are arranging a Workshop on Sensing, Imaging, and Machine Learning at Lund University, March 5, 2019. This workshop is organized in cooperation between Lund University and Saab. The aim is to…

Lund

0-4 hours

English

Reinforcement Learning, 3 Credits

Robotics

Robotics

Applications of AI

Machine Learning

+ 2

Örebro University offers a course in Reinforcement Learning. The course provides a general introduction to reinforcement learning in theory and practice.

Örebro

0-4 hours

English

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Matematik och statistik

Matematik och statistik

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Örebro universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning. Kursen behandlar…

Örebro

0-4 hours

Swedish

Artificiell intelligens i handeln

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en…

Helsingborg

0-4 hours

Swedish

Översiktskurs inom AI och digitalisering

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 4

Under vårterminen 2019 erbjuder vi en sex dagars översiktskurs som ger 3 högskolepoäng. I kursen ingår bland annat moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI –…

Norrköping

10-30 hours

Swedish

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Göteborg

0-4 hours

English

Business Analytics – from Data to Value

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 2

Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how to analyze data, build models and communicate results to create business value.

Stockholm

0-4 hours

English

AI + eHälsa = sant?

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården…

Lund

0-4 hours

Swedish

AI, maskininlärning och framtida forskningsmöjligheter med Skånes Digitala vårdsystem

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Lund

0-4 hours

English

AI* Nordic Powwow

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Exploring AI – The future benefits and challenges. Beyond the traditional conference we present the unique POWWOW experience. During this POWWOW we gather across sectors and competences around the hot topic Artificial…

Lund

0-4 hours

English

The rise of creative machines – GAN Technology for Fake Data as Resource

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Workshop on opportunities and perils of fake data produced by the AI concept Generative Adversarial Networks (GAN) and other generative machine learning techniques. In the last 5 years the field of so-called…

Lund

0-4 hours

English

AI & ML Technologies

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 3

This AIML@LU fika-to-fika workshop focuses on the development of the technologies that form the basis of Artificial Intelligence and Machine Learning. Possible topics to discuss are the research front for different types…

Lund

0-4 hours

English

Introduktion till digitalisering för lärare, 7.5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan…

Distance learning

10 weeks

Swedish

Introduction to Machine Learning, 3 Credits

Machine Learning

Machine Learning

The course offers knowledge of the basic concepts with machine learning, the selection and application of different machine learning algorithms as well as evaluation of the performance of these learning systems. After…

Örebro

10-30 hours

English

Mixed Reality in Industrial Applications, 3 Credits

Applications of AI

Applications of AI

This course looks into different phenomena of human interaction with mixed reality. We will examine different aspects of human perception of mixed reality, depending on such factors as fidelity, immersion, and presence….

Örebro

10-30 hours

English

Introduktion till digitalisering för lärare

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan…

Distance learning

10 weeks

Swedish

Answer Set Programming, 3 Credits

Knowledge Representation and Reasoning

Knowledge Representation and Reasoning

The course addresses the major principles in logic and constraint programming. The main focus of the course is on Stable Model or Answer Set semantics. This course  also focuses on formalizing and…

Örebro

10-30 hours

English

Introduction to Artificial Intelligence, 3 credits

Computer Science

Computer Science

The course addresses the basic concepts within classical artificial intelligence (other than machine learning). Traditional artificial intelligence is characterized by the so-called declarative approach to problem solving. The course deals with a…

Örebro

10-30 hours

English

Answer Set Programming (ASP) for Industry

Applications of AI

Applications of AI

Computer Science

Planning and Scheduling

Knowledge Representation and Reasoning

+ 3

Answer Set Programming (ASP) is an approach developed within the field of artificial intelligence (AI) for solving difficult search problems. ASP was initially developed for  modeling problems in the branch of AI…

Umeå

0-4 hours

Swedish

AI Search Methods for Mobile Robots, 3 Credits

Robotics

Robotics

The course covers three specialist fields of knowledge within AI: planning of resources, robot motion planning and multi-robot coordination, as well as introduce the specific principles behind these subjects, namely systematic and…

Örebro

10-30 hours

English

Introduction to Artificial Intelligence (AI) for Industry

Computer Science

Computer Science

Artificial intelligence (AI) is a term used for describing technologies that are used for designing and constructing intelligent computer programs. There is a vast amount of AI algorithms and AI software tools…

Umeå

0-4 hours

English

Användning av kliniska data för AI – vad säger regelverken?

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Malmö

0-4 hours

Swedish

Artificiella neurala nätverk, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Neurala nätverk är fördelade beräkningsmodeller inspirerade av strukturen i denmänskliga hjärnan som består av många enkla bearbetningselement vilka är anslutna iett nätverk. Neurala nätverk används alltmer inom ingenjörsvetenskap för uppgiftersom mönsterigenkänning, prediktion…

Göteborg

10 weeks

English

Autonomous Robots and ROS, 3 Credits

Robotics

Robotics

The course offers knowledge on Robot Operating System (ROS), how it works and how it is applied within a variety of artificial intelligence and robotics areas. You will use ROS to design…

Örebro

10-30 hours

English

Deep Learning

Machine Learning

Machine Learning

Over the past few years, neural networks have enjoyed a major resurgence in machine learning, and today yield state-of-the-art results in various fields. This course provides an introduction to deep neural network…

Linköping

10 weeks

English

AI, Social Science and Research in EU

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Welcome to a full day of presentations highlighting the link between Artificial Intelligence and Social Science reserach. In the first part of the day we will showcase several research projects driven by…

Lund

0-4 hours

English

Deep Learning – metoder och tillämpningar

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

+ 2

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser….

Distance learning

10 weeks

Swedish

Artificiell intelligens: kognitiva system, 7.5 hp

Datorseende

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ger en överblick av teorier och praktiskt komputationella implementationer av hur naturligt språk samverkar med världen. I kursen avhandlas områden som semantisk teori för naturligt språk, handling och perception, situerad dialog,…

Göteborg

10 weeks

English

Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

This course is intended for working professionals in Swedish industry who want the learn the basics of machine learning. The course is designed for you who have a previous university education.

Linköping

10-30 hours

Swedish

Image Analysis (7,5 ECTS) autumn 2019

Datorseende

Datorseende

Welcome to this course open both to PhD-students (free) as well as to professionals (fee). The aim of the course is to give necessary knowledge of digital image analysis for further research…

Lund

10-30 hours

English

Artificial Intelligence and Machine Learning for Managers

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 2

Do you want to decode AI and identify key viable knowledge concerning AI for managers together with Lund University and The ESS? Whether completely, partly or prospectively immersed in this technology, join…

Lund

0-4 hours

English

Language Technology in Medicine and Life Sciences

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Tillämpningar av AI

+ 1

In medicine and life sciences we are overloaded with different forms of text and speech. Texts in the form of electronic health records, genomic sequences, scientific articles, twitter feeds or patient questionnaires…

Lund

0-4 hours

English

Trustworthy Human-Centric AI

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

The European Union has taken the stance that AI should be trustworthy and developed in a human-centric way with the goal of improving individual and societal well-being. This talk will present the…

Lund

0-4 hours

English

Artificial Intelligence (AI), Data Protection and Intellectual Property Law in a European context

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Lund

0-4 hours

Swedish

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp (utbildningsort – Växjö)

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 3

I denna kurs erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Örebro universitet en gedigen introduktion till olika traditionella och innovativa modeller, algoritmer och ansatser inom artificiell intelligens. Grundläggande idéer – till exempel för sökning,…

Distance learning

0-4 hours

English

AI för beslutsfattare

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Det här fyra timmar långa seminariet ger en introduktion till artificiell intelligens. Under den första timmen behandlar vi de grundläggande byggstenarna i AI och förklarar hur de senaste algoritmerna fungerar. Den andra…

Örebro

0-4 hours

English

Introduktion till artificiell intelligens, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge…

Göteborg

10 weeks

English

Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

+ 1

Kursen ger en introduktion till maskininlärning med hjälp av artificiella neurala nätverk (ANN). Fokus är på praktiska övningar och konkreta exempel för att ge både en översiktlig förståelse för ANN och färdigheter…

Göteborg

10 weeks

Swedish

Applied Machine Learning, 7.5 credits

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

+ 1

The course gives an introduction to machine learning techniques and theory, with a focus on its use in practical applications. During the course, a selection of topics will be covered in supervised…

Göteborg

10 weeks

English

Introduktion till artificiell intelligens och lärande, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Artificiell intelligens (AI) studerar hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt har ansetts kräva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudsyften. Det ena syftet är att ge…

Göteborg

10 weeks

Swedish

AI i offentlig sektor

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. På dagen ett år…

Lund

0-4 hours

Swedish

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Tillämpningar av AI

+ 3

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 hours

English

Elements of AI

Machine Learning

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 2

Elements of AI is a free online course that describes the basics of AI. The course is intended for everyone who wants to learn what AI is, what you can do (or…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Master Class Series in AI and Design

Applications of AI

Applications of AI

Welcome to apply for a Master Class Series in Artificial Intelligence (AI) and Design. Apply by sending your CV and a motivation letter by March 2nd. The research centre Business and Design…

Göteborg

10-30 hours

English

AI och digitalisering, översiktskurs, 3 hp

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 5

Uppdragsutbildning – I kursen ingår moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI – för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad…

Linköping

100%

10-30 hours

Swedish

Algoritmer för maskininlärning och slutledning, 7.5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 2

Kursen avser att ge en god förståelse för detta tvärvetenskapliga område, med tillräckligt djup för att använda och utvärdera tillgängliga metoder, och för att kunna följa aktuell vetenskaplig litteratur inom området. Under…

Göteborg

10 weeks

English

AI – Artificial intelligence

Applications of AI

Applications of AI

Applications in artificial intelligence can be found at all levels in today’s society. The course gives an introduction which explore the field of artificial intelligence from an applied perspective, where a lot…

10 weeks

Swedish

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Robotik

Robotik

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 hours

English

Business Implications of AI: Full Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Business Implications of AI: Nano Course (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Emerging AI technologies offer a wide range of business opportunities with the promise of marvelous results.  However, starting an AI project and maximizing the trade-off between business impact and resources spent is…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Introduction to Data Science and AI

Applications of AI

Applications of AI

Mathematics and statistics

Computer Science

Data Science

Machine Learning

+ 4

In this course you will discover how computer science, mathematics and statistics can be combined to solve business problems through a hands on introduction to data science and artificial intelligence (AI). The…

Göteborg

0-4 hours

English

AI Class (MOOC)

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase understanding of how these techniques can be used to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Introduction to Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

Machine learning (ML) plays an important role in problem solving. ML models are used in many application scenarios such as prediction, image and speech recognition and medical diagnoses. Since every problem is…

Distance learning

0-4 hours

English

Human-centered Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial intelligence (AI) is not just a technology. Beyond the algorithms, AI drives services that are rapidly changing our work, our personal lives, and in extension the very fabric of society. The…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Online lunch seminar: Finding Things in Strings

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

+ 1

Things such as organizations, persons, or locations are all around us, particularly in the news, forum posts, facebook updates, and tweets. With named things, we can introduce background in news articles, summarize…

Distance learning

0-4 hours

English

Online lunch seminar: Intrinsic Motivation – Curiosity and learning for the sake of learning

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

Humans as well as other animals are curious beings that develop cognitive skills on their own without the need for external goals or supervision. Inspired by this, how can we encourage AIs…

Distance learning

0-4 hours

English

Ethical Considerations in AI

Human-AI Interaction

Human-AI Interaction

Societal Aspects of AI

+ 1

The course consists of a learning build-up session and two half-day workshops with on-line lectures in between. The lecturer will guide you how to develop ethical policies for AI. By the end…

Göteborg

0-4 hours

English

Lunchseminarium: Sjyst data i offentlig sektor – rättsliga nyckelområden

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Jonas Ledendal presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data! Talare och expert:  Jonas Ledendal Juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds…

Distance learning

0-4 hours

Swedish

AI and Law

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

This four-week course titled AI and Law explores the way in which the increasing use of artificially intelligent technologies (AI) affects the practice and administration of law defined in a broad sense….

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Online lunch seminar: Can Artificial Intelligence replace politicians?

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

The question of how technology changes the labor market has been studied often in the context of manufacturing vs creative job. An interesting thought experiment is to discuss whether more advanced AI…

Distance learning

0-4 hours

English

Online lunch seminar: Distribution of Responsibility for Artificial Intelligence Development

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

+ 1

Autonomous systems can make their own decisions but cannot take responsibility and thus not be accountable for their decisions. It is however also crucial to discuss the question of responsibility in a…

Distance learning

0-4 hours

English

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Cybersäkerhet – utmaningar med distribuerade arbetsplatser, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 2

Cybersäkerhet blir allt viktigare för företag och organisationer, särskilt med tanke på den ökade mängden distansarbete som kan innebära säkerhetsproblem kopplat till integritet, tillgänglighet och sekretess. Kursen ingår i Högskolan i Halmstads…

Halmstad

10 weeks

English

Fundamentals of AI (MOOC)

Datorseende

Datorseende

Maskininlärning

Matematik och statistik

Tillämpningar av AI

+ 3

Distance learning

10 weeks

English

AI and Societal Challenges (MOOC)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Distance learning

Self-paced

10 weeks

English

The Role of AI in Achieving the SDGs: Enabler or Inhibitor?

Samhället och AI

Samhället och AI

Artificial intelligence (AI) can be used to help improve the health of people and ecosystems, reduce urban pollution, spot oil spills at sea and desertification of land, as well as to enhance…

Distance learning

0-4 hours

English

Applied Machine Learning, 3 hp

Machine Learning

Machine Learning

The course aims to provide knowledge and skills in modern techniques and tools for machine learning, to create an understanding of its uses, strengths, and weaknesses. All in order to then apply…

Distance learning

10-30 hours

English

Supervised Machine Learning

Computer Science

Computer Science

Data Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 3

This course provides a broad introduction to Machine Learning (ML). Students will learn about standard supervised ML techniques for regression and classification as well as best practices in ML, and gain practice…

Distance learning

10 weeks

English

Master in Language Technology (One year or Two years), 60/120 credits

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

+ 1

Master in Language Technology (One year or Two years) is for students who want to make computers use and understand human language.

Göteborg

10 weeks

English

Software Engineering and Management, Bachelor’s programme

Datavetenskap

Datavetenskap

Software engineers and software managers will have a key role in all aspects of society, from using AI to provide customer service and even financial advice, to developing self-driving cars, to creating…

Göteborg

100%

10 weeks

English

Applied Data Science masterprogram

Datavetenskap

Datavetenskap

Matematik och statistik

+ 1

Data Science is concerned with extracting meaning from large volumes of data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large…

Göteborg

1 Sep

100%

10 weeks

English

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner bearbetar och använder information. På Göteborgs universitet får du en bred utbildning i ämnet grundad i…

Göteborg

1 Sep

100%

10 weeks

Swedish

Introduction to AI (MOOC)

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 5

Distance learning

Self-paced

10 weeks

English

Master’s Programme in Artificial Intelligence

Knowledge Representation and Reasoning

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Planning and Scheduling

Robotics

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 6

The Master’s programme in Artificial Intelligence at Umeå University gives broad knowledge in AI and deepened knowledge in profile areas such as theoretical foundations of artificial intelligence, human-AI interaction, intelligent robotics, machine…

Umeå

100%

10 weeks

Swedish

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 hours

English

Machine Learning in Chemical Engineering

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

Machine learning is an important subfield of Artificial Intelligence (AI). This course explains what can be done with machine learning and how to use machine learning in chemical engineering. The course provides…

Göteborg

0-4 hours

English

Machine Learning in Manufacturing

Applications of AI

Applications of AI

Computer Science

Machine Learning

+ 2

This course introduces Machine Learning (ML) and its applications in manufacturing. We use real-world case studies to explain how ML works and can be applied in different manufacturing-related problems. In addition to…

Göteborg

0-4 hours

English

Artificiell Intelligens i samhället

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i…

Umeå

0-4 hours

Swedish

Deep Learning – metoder och tillämpningar

Behandling av naturliga språk

Behandling av naturliga språk

Datavetenskap

Datorseende

Informationsvetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

+ 7

I denna kurs behandlas designmetoder och olika algoritmer för och varianter av Deep Learning inom klassifiering, prediktion, interaktion och modellering med användning av olika typer av data; ljud, bild, video, text, sekvenser….

Distance learning

10 weeks

Swedish

Robotics, 7.5 hp

Computer Vision

Computer Vision

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Robotics

+ 2

After completing the course, the students shall understand, design and program basic functions för touch-free measurement and control of robots.

Luleå

10 weeks

English

Impact from Digital Transformation: Nano Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Impact from Digital Transformation: Full Course (MOOC)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

+ 2

This course is about what you can do when everything around you seems to be moving due to digital change. It is about how to handle the disruptive process that tends to…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Management of AI Projects

Computer Science

Computer Science

Data Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 3

This course presents a process for developing AI-based systems in a structured way. You will learn about the phases of AI projects that employ machine learning (ML). In particular, we discuss methods…

Distance learning

0-4 hours

English

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Örebro universitet erbjuder kursen Autonoma robotar och ROS för dig som yrkesverksam. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik…

Örebro

0-4 hours

English

Special Studies in Machine Learning, 7.5 hp

Machine Learning

Machine Learning

The contents of the course will be specified by the examiner at the actual course cycle.

Luleå

10 weeks

English

Applied Artificial Intelligence, 7.5 hp

Data Science

Data Science

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Applications of AI

+ 3

The course covers the concepts, models and computation methods for computer programs and systems that can autonomously, learn and generalize new knowledge and feature self-awareness.

Luleå

10 weeks

English

AI och etik – i teori och praktik

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ”AI och etik – i teori och praktik” är högaktuell då frågor om AI både väcker stora förhoppningar men också flera etiska spörsmål. I denna kurs fördjupar vi oss teoretiskt i…

Norrköping

0-4 hours

Swedish

Introduction to Probabilistic Robotics

Computer Vision

Computer Vision

Planning and Scheduling

Robotics

+ 2

With probabilistic methods, you can make mobile robots navigate safely in shared environments using low-cost onboard sensors without expensive external infrastructure. In this course, we will introduce you to the application of…

0-4 hours

English

Statistical Inference

Data Science

Data Science

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 2

This course introduces students to the fundamentals of experiment design and statistical inference models for data analysis. The courses provides a hands on experience in designing an experiment, collecting data and drawing…

0-4 hours

English

Lärarledd Machine Learning, 7,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Kursen ger en introduktion till Machine Learning (ML) och riktar sig till personer med en ingenjörsexamen (eller motsvarande) som inte har haft grundläggande ML och AI i sin grundutbildning. Kursen ingår Högskolan…

Halmstad

10 weeks

English

Möjligheter och faror med samhällets digitala transformation

Maskininlärning

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Digitaliseringen av vissa samhällssektorer och processer går i en rasande fart. Under det senaste året har digitala verktyg möjliggjort virtuella möten och distansundervisning av en volym som få trodde var möjlig. Digitalisering…

Distance learning

0-4 hours

Swedish

Sensor Fusion and Non-linear Filtering for Automotive Systems

Computer Vision

Computer Vision

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Machine Learning

Mathematics and statistics

+ 3

In this course, we will introduce you to the fundamentals of sensor fusion for automotive systems. Key concepts involve Bayesian statistics and how to recursively estimate parameters of interest using a range…

Distance learning

10 weeks

English

Advanced Data Mining, 7.5 hp

Computer Science

Computer Science

Data Science

Machine Learning

+ 2

The course is set out to provide knowledge to address data science problems. It focuses on machine learning techniques such as decisions trees and logistic regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markov…

Luleå

10 weeks

English

AI för chefer, 2,5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen ger en allmän kunskap på hög nivå om AI, maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i kurspaketet DIGIBUS (hh.se/digibus) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller…

Halmstad

10 weeks

English

Tillämpad datautvinning och datavetenskap, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Tillämpningar av AI

+ 2

Analys av så kallad Big Data är en integrerad del av informationsdrivna branscher för modellering, simulering och strategisk hantering som stöd till digitalisering genom att använda värdefull information från data. Kursen ingår…

Distance learning

10 weeks

English

Tillämpad Deep Learning med Tensorflow, 5 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 3

Deep neural networks är den metod som vanligtvis används vid till exempel bildanalys i självkörande fordon och robotik. Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma med lite erfarenhet inom området, till exempel en…

Halmstad

10 weeks

English

Open Online Course: AI and Professions

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Software, machine learning and artificial intelligence have changed our lives in the last two decades. Everything from the fundamental infrastructure to advanced applications use computers and software. Artificial intelligence and machine learning…

Distance learning

10-30 hours

Swedish

Decision-making for Autonomous Systems

Computer Vision

Computer Vision

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Machine Learning

Robotics

Applications of AI

+ 4

This course will teach you the fundamental mathematical models for many real-world problems with autonomous systems. Key topics include Markov decision process, reinforcement learning and event-based methods as well as the modelling…

Distance learning

10 weeks

English

AI, Business and the Future of Work

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

AI, Business and the Future of Work is the second AI-related MOOC from Lund University. The course focuses on the challenges and opportunities that AI development entails for both business and professionals….

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges (MOOC)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial Intelligence: Ethics and Societal Challenges is the third AI-related MOOC from Lund University available on Coursera.org. This course explores ethical and societal aspects of the increasing use of AI technologies. The…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

AI for Decision Makers

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial Intelligence (AI) encompasses the area of how computers can perform tasks traditionally considered to require human intelligence. The topic of using AI is discussed often in modern companies, e.g. should our…

Distance learning

0-4 hours

English

An Introduction to Artificial Intelligence in the Tourism Industry (MOOC)

This online MOOC course will let you discover how artificial intelligence is set to shape the future of tourism, in this introductory tourism management course. You will gain a broad understanding of…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

Explainable Artificial Intelligence (XAI), 3 hp

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial Intelligence is increasingly playing an integral role in our daily activities. Moreover, AI based solutions are used more and more in areas such as criminal justice, healthcare, and education, and therefore,…

Jönköping

10-30 hours

English

An Introduction to Artificial Intelligence in the Tourism Industry (MOOC)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Discover how artificial intelligence is set to shape the future of tourism, in this introductory tourism management course. We are in the midst of what commentators are calling the Fourth Industrial Revolution,…

Luleå

10-30 hours

English

Neural Networks and Learning Machines, 7.5 hp

Machine Learning

Machine Learning

This course introduces concepts and methods required to design, train and validate neural networks, and to determine when the use of such models is motivated. The course introduces concepts and methods needed…

Luleå

10 weeks

English

Applied Data Mining, 7.5 hp

Computer Science

Computer Science

Applications of AI

+ 1

The purpose of the course is for the student to have the opportunity to become acquainted with the practical challenges that one encounters in real data mining problems in computer networking and…

Halmstad

10 weeks

Swedish

Artificiell intelligens i samhället

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i…

Distance learning

10 weeks

Swedish

Introduction to Data Science and AI (course during mornings)

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 3

The course consists of two half-day workshops together with online lectures and exercises between the workshops. Additionally, you will be asked some questions to think about before the first workshop to maximize…

Distance learning

0-4 hours

English

Introduction to Data Science and AI (course during afternoons)

Data Science

Data Science

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 3

The course consists of two half-day workshops together with online lectures and exercises between the workshops. Additionally, you will be asked some questions to think about before the first workshop to maximize…

Distance learning

0-4 hours

English

AI and business development

Applications of AI

Applications of AI

The course introduces main aspects of innovation in relation to AI. The focus is on different types of innovation, how they are managed and differences and similarities across applications and industries. You…

Distance learning

10 weeks

English

Data-driven Healthcare, 4 credits

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

This course is designed for students with a background in computer science who want to gain additional skills in applying data analytics techniques in the healthcare domain. You will learn the concepts…

Halmstad

0-4 hours

English

Introduction to Human-centered Design for AI, 5 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Artificial Intelligence (AI) is one of our time’s most impactful technologies, with far-reaching effects on individuals, organizations, society, and the planet. However, in order to create positive societal change using AI technology…

Distance learning

10 weeks

English

Introduction to Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning

In this course you will be taught the basics of machine learning, its main approaches and usable algorithms. The course will provide examples of basic applied ML problems and how they can…

Distance learning

0-4 hours

English

Service Design Based on Data Analytics, 3 credits

Human-AI Interaction

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 1

This course is for professionals who want to understand the challenges and opportunities in the overlap between AI, data science, and Service Design. The aim of the course is for the student…

10 weeks

Swedish

Institutions, Data Access and Use, 5 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

We are entering an Artificial Intelligence (AI) era. Machine Learning (ML) algorithms thrives on access to big and varied datasets. Whether produced by human or sensors, actuators, drones, robots, or other “things”,…

Distance learning

10 weeks

English

Advanced Deep Learning, 7.5 hp

Machine Learning

Machine Learning

The course is an advanced course in deep learning. The course is set out to provide knowledge to the students which is expected to help them address various machine learning problems with…

Luleå

10 weeks

English

Reinforcement learning del 2, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Förstärkningslärande (Reinforcement Learning – RL) är en metod för att lösa sekventiella beslutsproblem. Målet med RL är att få en optimal policy genom att lära av försök och misstag. Denna kurs omfattar…

Örebro

0-4 hours

English

Maskininlärning del 2, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

För att bra maskininlärningsmodeller ska kunna tas fram med hjälp av de algoritmer som diskuteras på kursen ”Introduktion till maskininlärning – del I” så krävs det att datamaterialet används och förbehandlas på…

Örebro

0-4 hours

English

AI for Managers, 7,5 credits

Computer Science

Computer Science

Applications of AI

+ 1

The purpose of the course “Artificial Intelligence for Managers” is to give managers and decision makers a principle understanding of AI and to increase their understanding of opportunities, difficulties, benefits, and risks…

0-4 hours

Swedish

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Planering och schemaläggning

Planering och schemaläggning

Robotik

+ 1

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och…

Örebro

0-4 hours

English

Under the Hood of Machine Learning (MOOC)

Maskininlärning

Maskininlärning

In this course, we will explore Machine Learning and Neural Networks in particular. The objective is to reveal the simplicity at the core and cut through the jargon. Among other things, we…

Distance learning

Self-paced

0-4 hours

English

Introduction to Artificial Intelligence, 7.5hp

Data Science

Data Science

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Applications of AI

+ 3

This course gives a basic overview of Artificial Intelligence (AI) and its applications. Specifically, it provides basic knowledge of machine learning and deep learning algorithms, robotics, reasoning, medical neuroscience, psychology, cognition, as…

Distance learning

25%

20 weeks

English

Text Mining (6 hp)

Tillämpningar av AI

Tillämpningar av AI

Kursen behandlar hur textinformation kan utvinnas, lingvistiskt bearbetas och därefter analyseras kvantitativt med formella statistiska metoder och modeller. Kursen utnyttjar expertkunskaper från databashantering, beräkningslingvistik och statistik. Följande ämnen är inkluderade Introduktion till…

Linköping

10 weeks

Swedish

Fundamentals of Artificial Intelligence

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Computer Science

Computer Vision

Data Science

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Planning and Scheduling

Robotics

+ 8

The course provides a basic introduction to classical AI (artificial intelligence) as well as non-classical AI. It addresses fundamental conditions, problems and challenges for AI also from a philosophical perspective.

Umeå

10 weeks

English

Decision-Making for Autonomous Systems

Applications of AI

Applications of AI

Machine Learning

Human-AI Interaction

+ 2

In autonomous vehicles such as self-driving cars, we find a number of interesting and challenging decision-making problems. Starting from the autonomous driving of a single vehicle, to the coordination among multiple vehicles….

Distance learning

10 weeks

English

AI för yrkesverksamma – resonemang och beslutsfattande

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Kunskapsrepresentation och resonerande

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 7

I denna kurs behandlar vi resonemang och beslutsfattande som är grundläggande funktioner för alla intelligenta system. Kursen är öppen för yrkesverksamma med kunskap inom teknik och systemutveckling inom industrin och offentliga organisationer….

Umeå

25%

10-30 hours

English

Etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI

Datavetenskap

Datavetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 3

Artificiell intelligens (AI), inbäddade i system eller robotar finns inom allt fler områden. Det kan medföra en enorm potential för att göra våra liv enklare och hjälpa oss att lösa några av…

Umeå

25%

10-30 hours

English

Elements of AI (2 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Elements of AI is an online course that you can do at any time and in any pace at https://www.elementsofai.se/. The course is a self study course of the online material and…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Elements of AI, Part 2: Building AI (2 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

The course aims to introduce practical AI, focusing on basic machine learning. The aim is to understand how to build AI systems using machine learning, gain insight into the possibilities and limitations of the technology, and to get an overview of…

Distance learning

17 Oct

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Multi-Object Tracking for Automotive Systems

Autonomous vehicles, such as self-driving cars, rely critically on an accurate perception of their environment. In this course, we will teach you the fundamentals of multi-object tracking for automotive systems. Key components…

Distance learning

10 weeks

English

Artificial Intelligence within the Healthcare System (7.5 credits)

Artificial intelligence (AI) will be an important part of tomorrow’s healthcare systems in most developed countries. With new medical technology tools for early detection and prevention of diseases, health data can be…

Luleå

10 weeks

Swedish

Critical Design and Practical Ethics for AI

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Artificial Intelligence (AI) is being increasingly implemented and used in society today. It has already proven to have an impact on the individual, organization and society, and this impact will most likely…

Distance learning

0-4 hours

Swedish

Design for Extended Realities

Applications of AI

Applications of AI

Human-AI Interaction

+ 1

The course consists of three parts that introduce and explore the design of extended realities along different axes: a framing perspective, illustrating what XR is, how it has evolved, and how designing…

Distance learning

0-4 hours

English

Critical Design and Practical Ethics for AI (3 credits)

The course deals with different perspectives on AI and its real and potential effect on organizations and society. The course is based on five different perspectives on AI: accountability, surveillance capitalism, power…

Distance learning

10 weeks

English

Design for Extended Realities (3 credits)

The course consists of three parts that introduce and explore the design of extended realities along different axes: a framing perspective, illustrating what XR is, how it has evolved, and how designing…

Distance learning

10 weeks

English

Data Mining for Industry

Computer Science

Computer Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 2

The course provides knowledge to address various data science problems and datasets. At the end of the course, you will be able to define and clarify what data mining is about, be…

Distance learning

25%

10-30 hours

Swedish

Introduction to programming

Computer Science

Computer Science

Through this introductory course you will learn the basics of programming. You will have the necessary knowledge to build further on, no matter what language you immerse yourself in. Course content: Introduction…

Luleå

Self-paced

0-4 hours

Swedish

Introduction to programming in Python

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

+ 1

Through this introductory course you will learn the basics of programming with a focus on Python, but the knowledge is equally applicable to many other programming languages. Course content: Introduction to software…

Luleå

25%

10-30 hours

Swedish

IoT-based industrial automation and digitization

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Our society has been revolutionized by the use of computers and the exchange of information over the Internet. This revolution is taking place in industry as movements like Industry 4.0 and the…

Distance learning

25%

10 weeks

Swedish

Object-oriented programming in Java

Computer Science

Computer Science

Java is one of the world’s most widely used programming languages and this is the education for you who want to learn this object-oriented language from the ground up. You will learn:…

Luleå

Self-paced

10 weeks

Swedish

Robotics

Robotics

Robotics

Applications of AI

+ 1

Through this course you will be able to understand, design and program basic functions for non-contact measurement and regulation of robots. Course content: Representation of position and orientation Time and movement for…

Luleå

Self-paced

10-30 hours

English

Software Design for Industrial Automation

Computer Science

Computer Science

Applications of AI

+ 1

The course aims to understand how industrial automation systems work and the role software plays in factory floor operation. After completing the course, the participants/student shall be able to: Identify the challenges…

Distance learning

25%

10 weeks

Swedish

Advanced software engineering

Computer Science

Computer Science

Data Science

+ 1

Through this advanced level course you will gain in-depth knowledge of the many aspects of software development. Course content: The course will have a theoretical emphasis on selected parts of: Project planning…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

English

AI för yrkesverksamma – en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom industrin och offentliga organisationer med kunskap inom teknik och systemutveckling. Du får ta del av olika väletablerade AI-metoder och verktyg och se de potentiella möjligheter som…

Umeå

100%

10-30 hours

English

Big Data and Cloud Computing for Industrial Applications

Machine Learning

Machine Learning

Applications of AI

+ 1

The manufacturing industry collects increasingly large volumes of big data, that is, data at high speed, generated from a wide range of sources in different formats and quality levels. But what is…

Distance learning

10 weeks

English

AI för industrin – maskininlärning, en introduktion

Datavetenskap

Datavetenskap

Maskininlärning

Tillämpningar av AI

+ 2

Mycket av framgången inom fältet artificiell intelligens (AI) under de senaste 10-15 åren kommer från framsteg inom AI-delområdet maskininlärning. I maskininlärning jobbar vi med algoritmer och metoder som lär sig att utföra…

Umeå

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Digital twins, XR and AI for Industry 4.0 (5 hp)

Computer Vision

Computer Vision

Applications of AI

+ 1

In this course, you will gain insights into digital technologies for industrial visualization, and their application in various real-world domains in the context of Industry 4.0. Specifically, you will gain an understanding…

10 weeks

English

Digital transformation och organisatorisk förändring (4 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar hur AI kan användas i organisationer och verksamhetsutveckling, speciellt hur AI kan påverka förändringsarbete inom organisationer. Kursen hanterar AIs roll i företags förändringsarbete och dess effekter för verksamhetsutveckling. Kursen ingår…

Distance learning

10 weeks

English

Engineering Psychology 1 (7.5 credits)

Samverkan mellan människor och AI

Samverkan mellan människor och AI

I kursen behandlas områden som uppmärksamhet, perception och gränssnitt. Användbarhetsbegreppet. Mentala modeller. Beslutsfattande i människa-maskin system, stress och prestation, minne, användbarhet och operatörsfel.  

Luleå

10 weeks

Swedish

Industrial AI and eMaintenance – Part I: Theories & Concepts (7.5 credits)

By implementing the concept of eMaintenance, the course connects the knowledge areas of digitalisation and Industrial AI with operation and maintenance engineering. Realized through lectures, laboratory work and assignments, the course develop…

Distance learning

10 weeks

English

Data Science Programming (7.5 credits)

The Data Science Programming course introduces students to programming in the data science domain, using the two most popular programming languages: R & Python, with more focus on Python. Students will learn…

Luleå

10 weeks

English

Design av användarupplevelser för AI (3 hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen består av tre delar som introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens, dels vad de innebär, och dels vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser. Varje delområde…

Distance learning

10 weeks

English

Förklarbar artificiell intelligens (5 hp)

Kunskapsrepresentation och resonerande

Kunskapsrepresentation och resonerande

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen omfattar följande ämnen: Introduktion…

Distance learning

13 Mar

33%

10 weeks

English

AI och hållbarhet

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner. Kursen introducerar även centrala modeller och begrepp för att förstå och förklara omställningsprocesser på en systemnivå (sociotekniska system). Kursen tar upp hur man…

Distance learning

10 weeks

English

Artificial Intelligence for Managers (7.5 ECTS course credits)

The purpose of the course “Artificial Intelligence for Managers” is to give managers and decision makers a principle understanding of AI and to increase their understanding of opportunities, difficulties, benefits, and risks…

Växjö

10 weeks

Swedish

Applied Machine learning (3 credits)

Computer Science

Computer Science

Computer Vision

Data Science

Machine Learning

Applications of AI

+ 4

In the modern IT world, businesses often have access to large amounts of data collected from customer management systems, web services, customer interaction, etc. The data in itself does not bring value…

Växjö

100%

10-30 hours

Swedish

Statistical Learning for Big Data (7.5 ECTS)

Matematik och statistik

Matematik och statistik

The course should give understanding of and training in techniques for statistical analysis of large data sets.

Göteborg

10 weeks

English

Autonoma robotar och ROS, 3 hp

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och…

Örebro

0-4 hours

English

Ethics of Artificial Intelligence (7.5 credits)

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Societal Aspects of AI

+ 1

The course deals with ethical questions that rise from the development of more and more sophisticated autonomous systems, questions of what requirements that should hold for the technology and why included, which…

Distance learning

27 Mar

50%

10 weeks

Swedish

Mechanical Computer Aided Engineering (7.5 credits)

Computer Science

Computer Science

Luleå

10 weeks

Swedish

Special Studies in Robotics and AI (7.5 credits)

Robotics

Robotics

Applications of AI

+ 1

After completing the course, the student should be able to: independently assimilate new material at advanced level plan and carry out investigation or development work integrate and combine previously acquired knowledge in…

10 weeks

Swedish

eHealth: Aims and Applications (6 credits)

The overall purpose of the course is to analyse the concept of eHealth based on its interdisciplinary nature. The goal is for students to be able to integrate knowledge from the different…

Distance learning

14 Aug

33%

20 weeks

Swedish

Information Technology Law (7.5 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

This course is suitable for: Professionals who wants to learn more about the legal rules in IT law Students who are studying a profession where knowledge about IT law is requested Everyone…

Distance learning

25%

20 weeks

Swedish

Big Data: Social Processes and Ethical Issues (7.5 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

+ 1

The course is about ethical issues related to the use of big data. It also considers social processes involving diverse actors who interact with digital platforms, produce and store big data, and…

Norrköping

100%

10 weeks

English

Masterprogram i Machine Learning (120 ECTS credits)

Maskininlärning

Maskininlärning

Matematik och statistik

+ 1

In this programme, you will learn the mathematical and statistical foundations and methods for machine learning with the goal of modelling and discovering patterns from observations. You will also gain practical experience…

Stockholm

10 weeks

English

Language Technology – human languages and computers

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Language technology is an interdisciplinary field that encompasses all the development of computer programs to analyze and generate human language, such as Swedish or English, and also modeling and simulation of human…

Distance learning

50%

10 weeks

Swedish

Sakernas internet och artificiell intelligens (7,5 hp)

Denna kurs ger en översikt över några av de viktigaste kommunikationsaspekterna för trådlös IoT, samt AI för dessa IoT-aspekter. Kursens fokus är på maskininlärningsmetoder och -algoritmer som kör överkommunikationsprotokoll för sakernas internet…

Stockholm

28 Aug

50%

10 weeks

Swedish

Artificial Intelligence within Biomedical Engineering and Health Systems

The course provides theoretical and practical knowledge regarding various aspects of healthcare challenges, demands, future of work and business opportunities. Lectures, team collaboration, oral presentations, study visits, problem based learning seminars, practical…

Stockholm

28 Aug

50%

10 weeks

English

Introduction to human-centered design

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Syftet med denna grundläggande kurs är att introducera de olika områdena av mänskligt centrerad design och artificiell intelligens (AI) för en multidisciplinär målgrupp. Även om du är en erfaren designer eller senior…

Distance learning

1 Sep

Self-paced

10 weeks

English

Virtual Reality i industriella tillämpningar, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Datorseende

Tillämpningar av AI

+ 2

Mixed reality, eller blandad verklighet som det också kallas, föddes i det ögonblick som människan började använda sin fantasi. Påhittade ting, karaktärer, berättelser och hela världar spreds genom konst och litteratur. Över…

Distance learning

18 Sep

25%

10 weeks

English

Artificial Intelligence – Methods and Applications

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Computer Science

Computer Vision

Data Science

Intelligent Agents and Multi-agent Systems

Knowledge Representation and Reasoning

Machine Learning

Mathematics and statistics

Planning and Scheduling

Robotics

+ 9

Part 1, theory, 4.5 credits. The course provides theoretical and methodological knowledge and skills in classical AI (artificial intelligence) and robotics. Topics covered: Heuristics for search. Search for games. Applied predicate logic….

Umeå

50%

10 weeks

English

Smart Healthcare with Applications (4 credits)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 1

Healthcare as a sector together with other health-related sources of data (municipalities, home sensors, etc.), is now in a place and can take advantage of what data science, Artificial Intelligence (AI), and…

Distance learning

30 Oct

25%

10 weeks

English

Artificial Intelligence within Biomedical Engineering and Health Systems

During this course you will experience various aspects of current, emerging and future healthcare challenges and trends, learn how to develop innovative technical solutions and recognise business opportunities. Various activities include but…

Stockholm

30 Oct

50%

10 weeks

English

Information visualization for learning and communication

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 2

This course is designed for professionals in fields like design, product development, or data science who want to enhance their data visualization skills. It covers commonly used visualization techniques, considering human perception…

Distance learning

30 Oct

25%

10-30 hours

English

Data and Society, 7.5 credits

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 2

Data is drastically changing how we function, both as individuals and as societies. An abundance of data is produced in every sector of society. Data is a product of every human activity,…

Göteborg

10 weeks

English

Artificial Intelligence in Medicine and Life Sciences – Introduction

Artificial intelligence is rapidly entering medicine and life science research as well as pharmaceutical industry and health care institutions. It is also increasingly used in environmental sciences. This introduction course will give…

Lund

100%

10-30 hours

English

Computer vision: how AI interprets images and video

Computer vision is an area within AI that will change business and industry in several ways. Now artificial intelligence can interpret and analyze images, and in this study circle we will help…

Distance learning

25%

10-30 hours

Swedish

Introduction to Machine Learning (2 HP)

Machine Learning

Machine Learning

Today, the explosion of data has created new opportunities to apply machine learning (ML). Handling of the large amounts of data created by the very rapid digitization would not be possible without…

Distance learning

15 Jan

25%

10 weeks

English

Business Intelligence, 7,5 hp

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen introducerar begreppet Business Intelligence samt hur koncept och utvecklingsprinciper inom Business Intelligence kan användas som nyckelelement i en beslutsstödsystem. Data warehouse konceptet som används för att hantera stora och varierade datamängder…

Distance learning

15 Jan

50%

10 weeks

English

Machine Learning, 5 credits

Machine Learning

Machine Learning

This course provides a broad introduction to machine learning (ML). It is intended for people with a background in computer science, who have not studied ML and AI before and want to…

Distance learning

15 Jan

33%

10 weeks

English

AI and Business Innovation, 4 credits

Applications of AI

Applications of AI

Innovation refers to how firms and organizations create and capture value, and how customers and end-users adapt new solutions and processes. Typically, innovation is slow, costly and cumbersome and as the availability…

Distance learning

15 Jan

25%

20 weeks

English

AI och innovationshantering

Samhället och AI

Samhället och AI

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen introducerar begreppet innovationshantering och dess olika dimensioner. Aspekter relaterade till AI-adoption relaterade till teknik, organisation, lagar och andra regelsverk diskuteras. Kursen tar upp hur man kan förstå dessa processer utifrån ett…

Distance learning

15 Jan

25%

10 weeks

English

Datadriven sjukvård (4hp)

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen består av fyra delar:…

Distance learning

15 Jan

33%

10 weeks

English

Introduction to human centered AI (5 hp)

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

+ 1

Even if you are a seasoned designer or senior product and service developer, you will learn how human-centered design principles play out when using AI-powered technology to create adaptive, autonomous, and agentive…

Distance learning

15 Jan

33%

10 weeks

English

AI for natural language (3 credits)

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Writing computer programs that understand and produce human language is a central goal of artificial intelligence. This course aims to provide an understanding of how far we are from this goal: what…

Distance learning

15 Jan

20 weeks

Swedish

Introduction to Applied AI for Manufacturing Industry

Do you want to learn how to manage and process data to build AI applications for the manufacturing industry? About the course Applied AI refers to AI technology that is used for…

Distance learning

15 Jan

25%

10 weeks

English

Generative AI for Media Technology and Interaction Design

In this course, you will learn the basics of generative artificial intelligence, AI. You will gain an understanding of the different types of generative AI, how they work, and how they can…

Stockholm

16 Jan

50%

10 weeks

English

Machine Learning in Biotechnology

Welcome to a course that provides an introduction to machine learning and how deep learning strategies are used and developed in biotechnological applications. The course covers the foundations of data-based modeling and…

Stockholm

16 Jan

50%

10 weeks

Swedish

Applied Machine Learning and Data Mining for Performance Analysis

Mathematics and statistics

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 1

This course teaches you how to use data mining and machine learning techniques to extract knowledge and insights from data. You will learn about the different methods and algorithms used in data…

Stockholm

16 Jan

50%

10 weeks

English

Artificial Intelligence in Society

The course aims to provide students with knowledge of how AI, artificial intelligence, fits into today’s information society. Course contents: Historical overview of the development of artificial intelligence from its formative years…

Distance learning

17 Jan

33%

10 weeks

English

Artificial intelligence and sustainable development

Artificial intelligence (AI) is poised to bring about transformative changes across all sectors of society. These changes offer significant opportunities for advancing sustainability but also come with inherent risks and challenges. Sweden…

Stockholm

17 Jan

33%

10 weeks

Swedish

Applied Machine Learning and Artificial Intelligence

In this course, students will learn about the relationship between data, models, and algorithms in order to understand how to process and draw insights from data through data mining and machine learning….

Stockholm

17 Jan

50%

10 weeks

English

Cybersecurity for the Internet Of Things (IOT)

The Internet of Things (IoT) is a networking paradigm which enables different devices (from thermostats to autonomous vehicles) to collect valuable information and exchange it with other devices using different communications protocols…

Distance learning

30 Jan

25%

10 weeks

English

AI and Data science for Industry

Embark on a transformative journey in our 40-hour (1.5 ECTS) program, where the synergy of AI and data science converges with industry dynamics. Explore the profound potential of leveraging your own data…

Distance learning

9 Feb

25%

10-30 hours

English

Generative AI and learning – opportunities and challenges

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

Applications of AI

+ 3

Are you a passionate educator or education enthusiast ready to embark on a journey into the future of learning? Join LTU’s course, “Generative AI and Learning – Opportunities and Challenges.” In just…

Distance learning

Self-paced

10-30 hours

Swedish

Data science for business intelligence (7.5 ECTS)

Computer Science

Computer Science

Mathematics and statistics

Applications of AI

+ 2

The course is designed to give participants a mix of theory and practice. Basic concepts in computer science are presented as a basis, as well as R-programming as one of the most…

Distance learning

25%

0-4 hours

English

Fundamentals of Computer Vision with Deep Learning, 5 credits

Computer Vision

Computer Vision

Machine Learning

+ 1

This course presents computer vision and deep learning techniques. It is designed for students with a background in computer science who want to gain additional skills in how machine learning is applied…

Distance learning

18 Mar

33%

10 weeks

English

User Experience Design for AI, 3 credits

Human-AI Interaction

Human-AI Interaction

This course is for students and professionals who want to understand the challenges and opportunities that artificial intelligence agents and components bring to the design of experiences. The course covers the conceptual…

Distance learning

18 Mar

25%

10 weeks

English

AI och datastrategi

Datavetenskap

Datavetenskap

Tillämpningar av AI

+ 1

Kursen ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Kursen länkar litteratur kring institutionell…

Distance learning

18 Mar

10 weeks

English

Service Design Based on Data Analytics (3 credits)

Applications of AI

Applications of AI

The aim of the course is for the student to understand how data and algorithms can affect business strategy and service design. The course looks at the underlying digital technology that digital…

Distance learning

18 Mar

25%

10 weeks

English

Machine Learning for Predictive Maintenance

The courses is for professionals and part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can study the entire programme or individual courses. The course is part of the course track machine learning…

Distance learning

18 Mar

33%

10 weeks

English

Design of Circular AI-Based Services

The courses is for professionals and part of the programme MAISTR (hh.se/maistr) where participants can study the entire programme or individual courses. The course is part of the course track human-centered design…

Distance learning

18 Mar

25%

10 weeks

Swedish

AI Ethics for Engineers

Societal Aspects of AI

Societal Aspects of AI

Human-AI Interaction

+ 1

As AI systems become more common and expand their abilities, the decisions they made have a crucial impact on society as a whole. Whether they are designed to recommend content or product…

Örebro

25 Mar

25%

10 weeks

English

AI and Cybersecurity, 3 Credits

Data Science

Data Science

Machine Learning

Societal Aspects of AI

Applications of AI

+ 3

With the advances of modern technology, cybersecurity has become hard to provide and guarantee. AI can enhance cybersecurity, but also undermine it. In this course, you will learn the different uses of…

Distance learning

25 Mar

25%

10 weeks

English

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp

Datavetenskap

Datavetenskap

Intelligenta agenter och multiagentsystem

Planering och schemaläggning

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 4

Det som är lovande med intelligenta robotsystem är att de kan utföra fler uppgifter och mer effektivt än en enda industriell robotlösning. Intelligenta robotar agerar kompetent eftersom de kan planera, ordna och…

Distance learning

26 Mar

25%

10 weeks

English

AI-etik för ingenjörer

Samhället och AI

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 2

Eftersom AI-system blir allt vanligare och kraftfullare blir de beslut som dessa system fattar också viktigare för samhället som helhet. Systemen kan få omfattande och bestående konsekvenser för oss alla, vare sig…

Distance learning

27 Mar

25%

0-4 hours

English

Autonoma robotar och ROS

Robotik

Robotik

Tillämpningar av AI

+ 1

ROS (Robot Operating System) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som ofta används i forskning inom autonoma system. Kortfattat så hanterar ROS kommunikation mellan olika plattformar, sensorer och ställdon samt visualisering, simulering och…

Distance learning

3 Apr

25%

10 weeks

English

Logisk problemlösning med Answer Set-programmering, 3 hp

Maskininlärning

Maskininlärning

Planering och schemaläggning

+ 1

Answer Set Programming (ASP) är ett logiskt programmeringsparadigm utformat inom området Artificial Intelligence (AI) och används för att lösa komplexa sökproblem. ASP är ett språk för att beskriva och lösa problem av…

Distance learning

3 Apr

25%

10 weeks

English

Computer Science, Advanced Level, Natural Language Processing

Natural language processing (NLP) is a subfield of artificial intelligence (AI) that studies how computers process human language. This course provides students with knowledge of applications, as well as common NLP problems…

Distance learning

3 Apr

25%

10 weeks

English

AI & Cybersecurity

Datavetenskap

Datavetenskap

Informationsvetenskap

Samhället och AI

Samverkan mellan människor och AI

Tillämpningar av AI

+ 4

With advancements in modern technology, cybersecurity has become difficult to provide and ensure. AI can enhance cybersecurity, but it also has the potential to undermine it. In this course, you will learn…

Distance learning

4 Apr

25%

0-4 hours

English

Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing

Natural Language Processing

Knowledge Representation and Reasoning

+ 1

Natural Language Processing (NLP) is a sub-field of Artificial Intelligence (AI) that studies how computers process human language. This course allows learners to obtain knowledge about NLP problems, applications, and recent methods…

Distance learning

12 Apr

25%

0-4 hours

English

Industrial AI and Asset Management

This course is designed to introduce participants to the concepts of industrial AI, eMaintenance and the application of data-driven approaches to decision making for the rail, mining, aerospace, construction, process and manufacturing…

Luleå

25%

10-30 hours

Swedish